Tag Archive: Vetenskap


Snofsig vetenskap

Läste precis före påsken en smått intressant kolumn i Helsingin Sanomat. (21/4/14, Saska Saarikoski, ”Atomia on helpompi tutkia kuin ihmisten elämää” översatt ”Det är lättare att utforska atomen än människans liv”). Där diskuterades hur olika vetenskaper värderas här hemma och ute i stora världen. Finland jämfördes med Storbritannien.

”Eliten” i Sb utbildas i skolor med fina namn som Eton och universitet som Cambridge och Oxford. Vill man nå en hög status i samhälle, ska man tydligen ha huvudämnen i den mera opraktiska delen av spektret, som antikens historia eller klassisk grekiska. Inget ont i det, men krönikören kunde också berätta att Margareth Thatcher hade problem med att accepteras bland påfåglarna i samhället, eftersom hon var kemist. Det låter märkligt.

Här hemma ska situationen vara en annan. Här uppskattar man personer med gedigen praktisk kunskap. Som diplomingenjörer. Folk som kan omsätta sina kunskaper i verksamhet som ger arbete och pengar.

I kolumnen gick man också rätt så hårt åt samhällsvetarna. Skribenten jämförde deras avhandlingar med motsvarande inom fysik. Samhällsvetarnas papper kallades pamfletter med gedigen källförteckning, som till råga på allt kraftigt färgas av författarens personliga åsikter. Inte så mycket av vetenskaplig kvalitet alltså.

Bloggaren skulle helst hålla sig på sidan om sådana debatter. Jag saknar kunskap inom t.ex. samhällsvetenskap och humaniora, och vill inte komma med några tvärsäkra eller snusförnuftiga påståenden.

Kräver å andra sidan samma av mina medmänniskor! Jag är fysiker. Det finns saker jag behärskar bättre än de flesta andra där ute.

I dagens värld, stöter man på vissa fördomar. En av dem är att den tekniska utvecklingen inom min egen sektor, gymnasieskolan, på något sätt skulle vara lättare att hantera för mig. ”Du är ju tekniker. Jag sysslar med högre ting!” har jag hört. Stämmer inte! Det bloggaren lärt sig om teknik, blev föråldrat på något år. Ska man hänga med, måste man lära sig nytt! Så gott som dagligen! Gäller mig som fysiker i precis lika hög grad som alla andra. En annan irriterande detalj, är att naturvetenskap på något sätt skulle vara en mindre krävande verksamhet. ”Man behöver ju ingenting förstå, bara läsa utantill!” har det sagts. Bloggaren kunde vissa dagar argumentera exakt lika, men i motsatt riktning. Skönt dessutom att vara gift med en humanist som är för smart för att häva ur sig kommentarer i denna stil.

Ändå vill jag inte. Det är korkat att argumentera om det man inte förstår och behärskar. Även om andra gör det! Men erkännas skall att det finns dagar…

Läste precis igenom min facebooksida. Stötte på en länk i vilken man fritt översatt kunde läsa följande: ”Vad har skett under den senaste tiden. Vetenskapen lät en man överleva ett fall ned från himlen. Religionen försökte avrätta en flicka som vill gå i skola. Religion 0, vetenskap 1.

Bloggaren funderade en stund och gillade sedan. Med förbehåll! Därför detta inlägg. Det finns risker i detta resonemang.

Kan vi verkligen generalisera och dra allting religiöst över en kam? Som jag läser nyheterna just nu, finns det mången muslim som fördömmer det skedde i Pakistan och andra länder. Hur är det med andra trossamfund? Där kan man väl vänta sig ett massivt avståndstagande mot dylika handlingar? Det är tragiskt att någon på religiösa – eller andra grunder – släpar ut en ung skolflicka ur bussen och skjuter henne. Men är det är typiskt för religion och atypiskt för vetenskap? Bloggaren tror inte att sådan skarp gräns kan dras.

Religion kan ibland medföra tolkningar som slår över i konstiga handlingar. Rationella människor reagerar. Läste precis en annan nyhet. Enligt färska undersökningar är ca var femte amerikansk medborgare idag agnostiker eller icke-religös. Antalet är kraftigt på ökande. Ännu för några år sedan vara man nere i 17 % och för ca 40 år sedan 9 % (om bloggaren minns rätt). Vad beror det här på? Vetenskap som vinner terräng? Kanske det, men kanske också på den fanatiska fundamentalism man ser exempel på i USA och andra länder. Det måste gå att förena de två världarna, den religiösa andliga och den rationella vetenskapliga. Om nu bloggaren uttryckte det rätt.

Orsaken till att jag gillade FB-länken är närmast att jag som företrädare för den vetenskapliga världssynen och försiktig agnostiker gillar att man tar avstånd från vidrigheter i stil med det skedda i Pakistan. Detta med olika argument!

%d bloggare gillar detta: