Bloggaren har under veckoslutet läst igenom abiturienternas studentprov och dragit upp en mycket grov poängsättning. I kväll blir det poängmöte, där vi lärare via en videokonferens kommer överens om vissa riktlinjer i bedömningen. Sedan ska poängen spikas exaktare. Spännande tider för abiturienterna alltså.

Som lärare kommenterar jag inte enskilda elevers eller gruppers prestationer utåt. Den saken förblir mellan mig och eleverna. Allmänna linjer och trender kan jag ändå kommentera.

Att skriva fysik är svårt och krävande. Provet kräver djupa insikter, kunskap och matematisk förmåga. Fysik är inte heller ett populärt ämne. Ska man klara sig med hedern i behåll, måste man jobba. Det räcker inte med ett visst intresse. Många unga väljer andra kurser. Som lärare har jag ändå alltid varit av den åsikten, att alla prestationer ska ses som ljusa och hoppingivande. Om eleven gör någonting bra och i bästa fall överträffar sig själv, ska insatsen få erkännande och beröm. Då bygger man på sitt tidigare kunnande och tävlar med sig själv.

Sedan kommer studentexamen. I många ämnen är bedömningsgrunds den, att alla vettiga förslag, idéer och försök belönas med poäng. Hur är det i fysik?

Jo, man utgår från en maximal poängsumma. Sedan börjar man söka fel! Det fattas ett delsteg. Man har inte kommenterat att man utgår från dynamikens grundlag. Man har ritat en lite felaktig bild. Delstrecken på koordinataxlarna saknas. Minus en poäng. Om si eller så, maximalt 2 poäng.

Det här är väldigt skrämmande! En ung människa som ser detta mönster, kan låta bli att välja fysik, eftersom man är rädd att bli mobbad på slutrakan av många års studier. Visst hör det till saken att fysiken är en vetenskap som ställer krav. Men kunde man då inte närma sig dessa krav på ett lite ljusare sätt.

Validiteten av studentprovet kan också ibland ifrågasättas. Jag har upplevt flera abiturienter med goda skolresultat, som sedan misslyckats i examen. Sedan har de lyckats utmärkt i sina fortsatta studier!! Konstigt.

Ryktesvägen har jag hört att också studentprovet i kemi börjar påminna om fysikprovet. Negativ bedömning där med.  Nu hoppas en gammal fysiklärare att framtiden ska bli lite ljusare. Det digitala studentprovet innebär säkert vissa ändringar. Måtte de bli till det bättre! För de ungas skull. Visst ska man ställa krav, men på ett upplyftande sätt tack!