20130617-080357.jpg

Vi skolar oss gärna idag. Allt fler blir studenter och studier i högskolor är något många medborgare sysslar med. Inget fel på det, men det finns stunder då det hela slår över. Man får en känsla av att intelligens, prestationsförmåga, en vid allmänbildning osv jämnställs med människovärdet.

Vad har det med bilden att göra? Den lilla kniven är ett kärt verktyg. Med den kan många små reparationer göras, förpackningar öppnas osv. Kniven är billig. Det stansade stålet låter sig helt enkelt inte slipas skarpt. Inte bloggarens skarpaste verktyg alltså, men fungerar ändå! Symboliskt är det ofta lika med människor.

Man måste inte ha ett IQ på 130 för att vara värdefull. Man måste inte behärska världshistoria, kosmologi, biologi, konst och musik för att ha rätt till en åsikt.

Det händer att unga i förtroende säger att de bara är så trötta på att ”prestera”. Speciellt gäller det om presterandet kräver en väldigt aktiv social komponent, deltagande i diskussioner, ivrigt utfrågande av läraren osv.

Bloggare har med åldern allt mer kommit till insikt om hur olika våra utvecklingsvägar kan vara. Det finns de som passar in i det sociala gapandet, men andra utvecklas i det tysta. Jag har fd. elever som placerat sig bra i samhället, trots att de inte visade yttre tecken på sådant i skolan! Kanske är en inre harmoni lika viktig som pluggande av kunskap!

Jag vill inte missförstås. Som gymnasielektor i fysik, vill jag gärna lära ut just denna fysik, men det finns annat…