Den frågan har jag råkat ut för många gånger. Är inte det ena året det andra likt? Smakar det inte rutin att dra samma kurser från år till år?

Svaret är NEJ! Det har aldrig funnits två likadana år i rad! Varje grupp jag haft förmånen att jobba med har varit sin egen samling med personligheter. Frågorna är nya. Idéerna förändras. Talanger och färdigheter varierar.

Bloggarens jobb som fysiklektor i gymnasiet har ibland sina sidor, men enformighet är det sista man kan beskylla det för!

Detta som en kommentar ifall någon tänker sig att prova på läraryrket!