Ett av de stora problemen med dagens it-värld och kanske teknik överlag, är att vi användare blir tvungna att lära oss nytt! Utan engagemang och viljan att lära, öppnar sig de moderna grunkorna egentligen inte.

Hur är det med viljan att lära sig? Den varierar! Ett påstående är att saken är åldersberoende! Äldre lär sig inte!

Jag protesterar! Det är inte åldern som avgör, det är attityden!

Jag känner många pensionärer som är ordentligt datakunniga. På Arbis i Helsingfors har jag sett många ”dataåldringar” som med liv och lust lär sig. Jag har också unga elever med förvånansvärt stora luckor i sitt datakunnande.

Bloggaren skriver detta i egenskap av lärare. Är frågan viktig? Kan vi inte undervisa som vi alltid gjort.

Nej!

Vi som undervisar unga måste följa vår tid. I motsatt fall tappar vi vår trovärdighet. Vi måste lära oss att handskas med det sista inom undervisningsteknologin. Vi kan inte alltid förlita oss på någon när vi inte klarar de mest fundamentala datateknologiska operationerna.

Konsten att intressera sig, tänka om och lära sig nytt, också utanför den egna snäva intressesfären, det är sådant som utmärker renässansens anda.