Nummer fyra står i turen (källa)

4.
When you meet with opposition, even if it should be from your husband or your children, endeavour to overcome it by argument and not by authority, for a victory dependent upon authority is unreal and illusory.

Lustigt formulering. Husband or your children! Riktar filosofen denna sats till grälsjuka kvinnor inom familjen?? Man bara frågar sig.

Till saken. Som jag tidigare påpekat i denna blogg, är det inte en bra strategi att klubba av ett problem med kommentarer i stil med ”så här är det bara”, eller ”JAG vet hur det är”. Det finns garanterat någon som kollar upp och tar reda på. Om man då visar sig ha fel, är nederlaget totalt, speciellt med tanke på att den som kommit närmare sanningen, antagligen inte orkar kommunicera med sin lärare längre.

Det förvånar mig att en del av mina egna lärare sällan förstod detta. Kanske var det lättare att gömma sig bakom en fasad av auktoritet, då elever med frågor blev tvungna att söka sig till ett fjärran bibliotek för att kontrollera saker och ting. Eftersom människan till sin natur ofta är bekväm, blev det liksom inte av med detta. Idag räcker det med en smarttelefon!

Det fanns givetvis smarta lärare förr också. De var till och med i majoritet – det bör nämnas. Jag hade största förtroendet för de lärare, som då man frågade dem om något, vågade säga att de inte hade en aning, men skulle ta reda på! En sådan lärare kunde man närma sig på nytt med frågor!