Tag Archive: religion


Läste precis igenom min facebooksida. Stötte på en länk i vilken man fritt översatt kunde läsa följande: ”Vad har skett under den senaste tiden. Vetenskapen lät en man överleva ett fall ned från himlen. Religionen försökte avrätta en flicka som vill gå i skola. Religion 0, vetenskap 1.

Bloggaren funderade en stund och gillade sedan. Med förbehåll! Därför detta inlägg. Det finns risker i detta resonemang.

Kan vi verkligen generalisera och dra allting religiöst över en kam? Som jag läser nyheterna just nu, finns det mången muslim som fördömmer det skedde i Pakistan och andra länder. Hur är det med andra trossamfund? Där kan man väl vänta sig ett massivt avståndstagande mot dylika handlingar? Det är tragiskt att någon på religiösa – eller andra grunder – släpar ut en ung skolflicka ur bussen och skjuter henne. Men är det är typiskt för religion och atypiskt för vetenskap? Bloggaren tror inte att sådan skarp gräns kan dras.

Religion kan ibland medföra tolkningar som slår över i konstiga handlingar. Rationella människor reagerar. Läste precis en annan nyhet. Enligt färska undersökningar är ca var femte amerikansk medborgare idag agnostiker eller icke-religös. Antalet är kraftigt på ökande. Ännu för några år sedan vara man nere i 17 % och för ca 40 år sedan 9 % (om bloggaren minns rätt). Vad beror det här på? Vetenskap som vinner terräng? Kanske det, men kanske också på den fanatiska fundamentalism man ser exempel på i USA och andra länder. Det måste gå att förena de två världarna, den religiösa andliga och den rationella vetenskapliga. Om nu bloggaren uttryckte det rätt.

Orsaken till att jag gillade FB-länken är närmast att jag som företrädare för den vetenskapliga världssynen och försiktig agnostiker gillar att man tar avstånd från vidrigheter i stil med det skedda i Pakistan. Detta med olika argument!

Religion och tolkningar

Bloggaren hade en äldre släkting som ibland strulade till saker och ting. I diskussioner kunde hon dra till med: ”Och vår X anser si och så i den här frågan”. Ofta var X bloggaren. Släktningen berättade alltså för världen vad bloggaren ansåg i olika frågor! Stämde hennes analys? NEJ! Åtminstone mycket sällan. Sade man emot, blev hon ytterst förnärmad, så det var enklast att nonchalera saken, åtminstone så länge följderna inte var alltför katastrofala.

Vad har nu detta med religion att skaffa? Bloggaren har en känsla av att mången religiös människa tolkar Guds vilja på motsvarande sätt. ”Och Gud anser att …”. Speciellt gör sig fundamentalister inom olika rörelser skyldiga till ganska så långt vridna tolkningar.

Under semestern i Edinburgh aktualiserades saken konkret. Skottarna har haft en stormig religionshistoria. Katoliker, kalvinister, presbyterianer, episkopalism …. Man måste läsa längre kursen i kyrkohistoria för att hålla ordning på det hela. Intressant, men samtidigt en aning skrämmande.

Var och en har givetvis rätt till sin tolkning, men det som förefaller skevt är alla de konflikter dessa riktningar har fört med sig. I värsta fall krig och elände.

Det krånglar till sig mellan världsreligionerna också. I dagens nyheter hörde man om ett nytt skottdrama i Wisconsin, USA. Skytten gav sig tydligen på sikher i tron att de är muslimer.

Det är märkligt att religion, som i princip borde leda till högre andliga värden och kärlek till medmänniskan, kan få sådana här former. Det är som om det hela grundar sig på vår omåttliga självcentrering. Det är JAG (och kanske Gud) som vet bäst! Märkligt! Det finns ju så stora mysterier därute, som vi inte har ett hum om! Anser en agnostiskt lagd fysiker!

Bloggaren trivs bland kolleger med en vetenskaplig världssyn. Ibland blir man förvånad dock. En av de amerikanska gästerna (lärare?) i hotellet diskuterade världens gång med en grupp lärare. Man berörde tornadokatastrofen och hur offren ska ersättas. Det visade sig att personens tolkning var att t.ex. en jordbävning är en naturkatastrof. Då måste försäkringsbolagen ta sitt ansvar. Däremot är det inte så lätt om det gäller en tornado. En sådan är ett uttryck för Guds vilja!

Bloggaren trodde först att det var ett skämt, men nej. Fullt allvar tydligen. Undrar vilken försäkringsbolagens policy är här! Undrar också om en sådan uppfattning kan kombineras med en vetenskaplig världssyn.

Jag hoppas att det här är en enskild människas tolkning och inte en allmän uppfattning. Blev liksom lite skärrad.

Hm!

%d bloggare gillar detta: