Man är vanligen känslomässigt knuten till sin utbildningsenhet. Bloggaren är mycket stolt över sin hederstitel Alumn vid Helsingfors universitet! Nu visar det sig att HU har lyckats klättra på de internationella rankinglistorna.

Här en länk till universitetets rapportering om saken.

Här en länk till själva LISTAN.

Dess listor kritiseras ofta av som läser dem. Jag vet inte riktigt varför. Visst går det att ställa upp mätare för både ett och annat. Antar att goda sådana tillämpas här. Överlåter till bloggens läsare att gå in på sidorna i länken och bedöma själv.

Enligt artikeln finns det ca 15 000 universitet i världen. I rankinglistorna placerar sig vissa år från år på toppen. I USA är t.ex. MIT och Harvard på toppen. I England har vi Cambridge och Oxford osv. I vår närmiljö, Norden, ligger Köpenhamns universitet på position 45, Lund på position 67, medan HU intat position 69 och bland annat slår Uppsala och en massa andra ”fina ställen”! Detta alltså enligt QS-listan. (Det finns andra rankinglistor.)

Hur är det inom landet? En liten jämförelse: (Högskola/placering)

Helsingfors universitet/69  Aalto-högskolan/196   Turun(Åbo) yliopisto/205  Oulun(Uleåborg) yliopisto/253   Östra Finlands universitet/299  Jyväskylä universitet/299   Tammerfors universitet/376   Tammerfors Tekniska högskola/431-440   Åbo Akademi/(451-460)

Man får bara konstatera att det är skäl att gratulera! Bra jobbat HU!