”I ditt anletes svett, ska du äta ditt bröd….”. Så står det i första Moseboken. I vårt nordliga land har vi fått en rejäl dos av den protestantiska arbetsmoralen. Det är bäst att knipa ihop och börja jobba! Den som ser glad ut, latar sig antagligen. Fy fy!

Bloggaren kan jobba när det vill sig, men påstår att han också kan trivas på jobbet. Nu när semestern börjar vara på slutrakan, känns det riktigt bra att få sätta igång på nytt.

För gymnasiestuderandes del kunde man påstå att skolan är en arbetsplats. Just nu är undervisningsmetoderna inne i en förändringsprocess. IT ska tas in, studentexamen ska i framtiden delvis eller kanske helt skrivas i digital form osv. Vi lärare är tvungna att se realiteten i vitögat och leva med vår tid. Bloggaren har ibland försökt lägga fram argumentet, att nya arbetsmetoder kan vara stimulerande för de studerande. De kan fås att tycka om inlärningsprocessen, om det hela görs rätt.

En motreaktion som förundrar bloggaren stort, är att det finns personer (i skolan och i samhället) som protestera mot detta med att ”tycka om”. Man resonerar som så att i skolan ska man inte ha roligt! ”Man ska tammetusan bara jobba! Det gjorde jag i min ungdom också!”

Visst kräver goda studieresultat ett ihärdigt studerande! Annat ska bloggaren inte komma och påstå. Men… Varför ska det anses vara ”omoraliskt” att trivas med sina studier? Får inte detta att gå ihop! Bloggaren är övertygad om att en studerande, eller arbetstagare, som är på gott humör och har en positiv inställning till sitt jobb, också presterar bättre! Det här ÄR ett argument för nya undervisningsmetoder. Allting fungerar förstås inte, men vi måste prova oss fram och kanske till och med ha lite roligt i smyg, våra lutherska kulturarv till trots!