Bloggaren känner sig lite konfys! I Finland har vi ett stort problem. Lärarbrist (svenskspråkig) i landets södra delar. Nya lärare utbildas i Vasa under Åbo akademis kontroll. I Helsingfors finns ingen formell svenskspråkig utbildning. En sådan kunde minsann behövas.

I debatten har Finlands Svenska Lärarförbund, FSL, öppet tagit ställning för Åbo akademi mot Helsingfors universitet. Är det verkligen fackets roll att föredra ett universitet framför ett annat?? Man motiverar åtminstone delvis saken så, att Åbo akdemi kan garantera en svenskspråkig utbildning. I en tv-debatt, talade ordförande Dan Johansson starkt för saken. Så starkt de facto att han inte gärna skulle se andra språk än svenska som föreläsningsspråk!! I en högskola ska en smart akademiker komma tills skott, om hen så talar serbokroatiska! Föreläsningsspråket behöver inte vara samma som det kommande arbetsspråket. Bloggaren är fysiker på svenska, men har utbildats på flera olika språk, i tal och skrift.

Bloggaren måste protestera. Visst ska vi ha en stark svenska också här i Finland, men när det gäller högskolor, ligger den akademiska kvaliteten på första plats, medan det finlandssvenska är ett litet plus i marginalen.

Helsingfors universitet har landets högklassigaste undervisning. Den saken är lätt att kontrollera ute webben, där högskolor jämförs med gott humör. Den insulära inställning ÅA har till saker och ting skulle sannolikt minskas radikalt, om HU blev en spelare i konstellationen. Eller tar över! Samarbete med Stockholms universitet har nämnts i diskussionen. Skulle knappast skada! Dåliga PISA-resultat må gälla i Sverige, men i övrigt håller landet en hög akademisk standard!!

Jag kan förstå att Svenska folkpartiet tar ställning för ÅA, även om jag inte tycker som dessa politiker i alla frågor. Att facket per automatik tycker lika, är inte ok! Facket borde tvärtom ta ställning för kvalitet och funktionalitet!

Bloggaren är inte inställd på att lämna facket bakom sig. Vi behöver förbundet. Men en omorganistation kunde kanske vara på sin plats? man kan ju skriva in sig vid det finskspråkiga förbundet! Eller kanske starta ett alternativt finlandssvenskt förbund! Ingenting står ju skrivet i sten! Åsikter ni lärare därute!!