Tag Archive: Nokia


Iphone = dåligt samvete?

Lyssnade på en morgonandakt i radion. Radiorösten berättade om Iphone. Fin teknisk pryl, men… . Den tär på naturens resurser! Den kräver slavarbete i asiatiska företag. Den är en oetisk produkt. I något skede navigerades sedan diskussionen in på teologiska spörsmål. Jo jo.

Jag bestrider inte teknologins avigsidor. Måste ändå säga att en viss motvilja mot argumenteringen dök upp i tankarna. Varför måste man nödvändigtvis gå till attack mot Apple. Pc-världens företag är lika stora bovar. Nokia, Samsung och andra likaså. Att bara nämna en aktör smakar sökeri efter billiga poäng!

Barn- och slavarbete då? Naturresurser? Är inte de viktiga saker. Visst! Frågan är givetvis hur problemen ska åtgärdas. Vi tar arbetssidan först. Vi måste försöka jobba fram drägliga förhållanden överallt på jorden. Vettiga arbetstider, vettig lön och hälsovård. Åldersbegränsningar osv. Att bara genom protester få en fabrik att gå omkull är inte en vettig lösning. Människor behöver pengar. Om fabriken stängs, skaffar man pengar på andra sätt. Tänk på barnprostitution i Thailand. Inte trevligt!

Jag vet inte hur saker pch ting ska styras i en vettig riktning, men flummiga protester leder ingenvart. Konstruktiva förslag av den som förstår sig på problemen, tack!

Naturresurser då? Även om vi skulle gå tillbaka till naturen idag och leva ytterst enkelt, skulle problemen på lång sikt kvarstå. Vi är för många på jorden. Vi måste dels begränsa antalet människor på något sätt. De som säger att den religiösa principen är att uppfylla världen, kan alltså belåtet säga att uppgiften är avklarad. Hur ska vi göra det. Vet inte. Det gör jag sällan, men saken är viktig. Den andra viktiga biten är att utveckla vårt tekniska kunnande betydligt längre än vi gjort idag. Då kan vi jobba fram mjuk och miljövänlig teknologi för alla som är här. Det är äkta humanism. Mera naturvetenskap i skolorna. Det är trevligt och viktigt med konst, poesi och språkkunskaper, men i långa loppet räddar de inte världen.

Det var några tankar.

Flummiga miljömedvetna tankar retar bloggaren. Ofta är det samma personer som motsätter sig både vindkraft och utvecklandet av fusionskraften. Vi löser inga problem genom att flytta till ett torp på vischan eller att stänga fabriker godtyckligt bara för vårt eget samvetes skull! Våra analyser måste nå lite djupare än så!

Bloggaren är inte någon företagsexpert. Vill därför inte vara eftervis och påstå att Nokia skulle ha klarat sig bättre om undertecknad stått vid rodret!

Spekulera lite kan man dock inte låta bli! Det är uppenbart att vi vårt land har duktiga teknologer och övrig teknisk personal. Om så inte var fallet, skulle Nokia fortfarande vara en liten tillverkare av läckande gummistövlar (som bloggaren minns från sin barndom). Företaget kom in på världsmarknaden med ett brak och klättrade högt upp på företagsberget. Det är därför svårt att tro på bristande kunskaper på tekniska sidan! Var sitter då felet? Kan det vara inom företagets ledning? Brast det i koordinationen av det växande företagets olika sektorer?

Under många långa år var bloggaren fosterländsk och använde Nokias mobiltelefoner. De fungerade i princip bra, men det fanns problem som inte gick att bli av med via byte av telefonmodell. Ett av de största problemen var kommunikationen mellan mobiltelefonerna och datorer. Ultralångsamt! Datorn låste sig ofta osv. Då man försökte få teknisk hjälp, var det omöjligt att få goda råd av någon. Nokias nätsidor kryllade av lovord om den egna produkten, men tekniskt stöd fick man klara sig utan.

Efter bytet till iPhone var sådana problem ett minne blott. Allting fungerar på direkten.

Är inte det här tekniska problem? Jo, men vad sysslar en ingenjör vid ett elektronikföretag med? Antagligen en liten bit i en stor helhet. Kanske hur skärmen eller högtalaren fungerar. Det måste finnas någon som koordinerar arbetsinsatserna. Det var sannolikt här det brast, skulle man tro.

Man kan inte låta bli att spekulera om man t.ex. i Sverige hade lyckats bättre?!? Där är man duktiga på samspel. Går det åt för mycket energi på att försvara det egna hörnet av sandlådan i vårt land. Är det viktigare att se någon kollega misslyckas än att driva hela företaget framåt? Sådant har bloggaren bevittnat flera gånger under sin egen yrkeskarriär. I ett litet företag blir sådana saker kanske uppdagade och åtgärdade, men i ett större företag kan det vara svårare. Skrämmande i så fall! Få se hur det går de följande åren!

%d bloggare gillar detta: