Det kokar i skolvärlden just nu. Nya läroplaner och timfördelningar hägrar vid horisonten. Många är oroliga över den så kallade allmänbildningens framtid i gymnasierna här i Finland. Det är bra, men vi borde kanske göra begreppen klara för oss innan vi ryter till.

Vad är allmänbildning?

Då den frågan tas upp av oss naturvetare, blir svaret ofta någonting i stil med att allmänbildning inte sitter i detaljer, utan i ett större sammanhang. man måste förstå andra människor, känna till hur samhället fungerar, veta vilka presidenter vi haft, kunna språk, känna till andra kulturer, visa hänsyn till medmänniskor mm.

Förträffligt! Bloggaren understöder helhjärtat dessa saker. Ibland händer det ändå att man frågar om det skulle vara viktigt att känna till vad vi består av, hur världen kommit till, varifrån vi får vår energi, hur det inverkar på oss att en del av oss vägrar vaccinera sig mot sjukdomar, varför det alltid finns åtminstone någon E-kod i vår mat, varför det bildas koldioxid också när ett stearinljus brinner….

Reaktionen skrämmer! ”Nej! Det där förstod jag aldrig i skolan! Det är för svårt. Det är tråkigt. Det där är inte allmänbildning! Jag vill syssla med sådant som gäller levande människor…”

I HBL skrev Antonia Wulf för några dagar sedan en bra kolumn med rubriken ”Förenkling och fördumning”. Skriveriet har gillats bland annat i FB av mången läsare. Bloggaren understöder också andan i det hela, men följande passus får mig att höja ögonbrynen en aning. Citat:

Frestelsen må vara stor att satsa endast på matematik, naturvetenskaper och engelska, ämnen som just nu ses som grunden för tillväxt, entreprenörskap, och en kunskapsbaserad ekonomi. Men – inte kommer man långt i en kunskapsbaserad ekonomi utan geografi och biologi, historia och religions- och samhällskunskap. Ännu bättre går det om man också fått en grundkurs i psykologi och filosofi – och det gäller också entreprenörer.

Nu ska man kanske inte läsa in för mycket i vad AW säger, men… . Påfallande ofta stöter jag på inställningen att naturvetenskap och matematik på något sätt skulle tävla med allmänbildning! Det gör det INTE. De ÄR allmänbildning. Dessutom är biologi naturvetenskap i högsta grad och ingen kan behärska biologi om inte andra naturvetenskaper finns i bagaget! Bloggaren kan inte rå för att man kan ha praktisk nytta av fysik!!! Det kan väl inte vara ett skäl att utestänga fysiken från allmänbildningens sektor!

Nyckelordet i citatet ovan är ”endast” i första satsen. Jag har sällan träffat en något så när begåvad studerande i fysik som skulle förneka betydelsen av kunskaper i samhällslära, psykologi, historia… . Tvärtom! Den som planerar t.ex. entrepenörskap, vet minsann att dessa kunskaper också är viktiga.

I dessa smått stormiga tider, kunde det minsann vara skäl att utreda vad vi avser med allmänbildning. Jag håller fullständigt med AW i att en eventuell entreprenör bör behärska en hel del sociala färdigheter, men enbart på basis av statsvetenskap och humaniora, klarar man inte alla problemsituationer.

Bloggaren anser att vi naturvetare nu måste ryta till. Vi ska för fan tas på allvar! Det vi sysslar med är viktigt! OCH. Det är allmänbildning!!!