Vår evangelisk-lutherska kyrka är en folkkyrka, med starka kopplingar till statsmakten. Man får sedan kalla det statskyrka eller inte. I dagens Hbl, 21/8/13, argumenterar Bo Holmberg för att kyrkan och staten hör ihop. Största delen av insändaren behandlar juridiska och skattetekniska frågor. Ger mig inte in på det. Ska kommentera slutklämmen:

”Det att kyrkan är sammansluten med statsmakten garanterar att fanatiska och destruktiva krafter inte får mera spelrum för sina maktbegär. Det garanterar att kyrkan är en del av ett samhälle där lagrespekt och mänskliga rättigheter har högsta prioritet.”

Man skulle gärna se att så är fallet! Stämmer det?

Bloggaren har inte en helhetsbild. Den saken är alldeles klar. Kan bara bedöma den församling jag själv varit en del av i många årtionden, Petrus församling i Helsingfors. Där hittar man konservativa och starka element. Man talar öppet mot evolution i predikstolen, homosexualitet är inte accepterat, kvinnopräster ser man inte mycket till osv. Var är folkkyrkans kontroll i frågan??? Skulle en kyrka frikopplad från staten klara det hela bättre? Bloggaren vet inte. Sämre kan det ändå knappast gå! Det är klart att församlingsmedlemmarna representerar ett vitt spektrum av åsikter, men i beslutsprocesserna dominerar den konservativa falangen. Det har bloggaren sett på nära håll.

Fysikern och kosmologen Kari Enqvist (professor i Helsingfors universitet) har skrivit boken ”Uskomaton matka uskovaisten maailmaan”. Fritt  översatt ”En otrolig resa i de troendes rike”. Den boken rekommenderar bloggaren för såväl övertygat kristna och troende inom andra samfund som för agnostiker och ateister. Författaren är uppenbart inte själv troende, men ger fritt spelrum för olika uppfattningar. Han har också försökt sätta sig in i situationen genom att närvara vid religiösa tillställningar och besöka olika trossamfund på fältet. I texten kan man bland annat läsa att folkkyrkans medlemsantal beräknas korsa gränsen 50 % i sjunkande riktning om några årtionden.

Tog mig för att besöka kyrkans egna sidor för att hitta data.  Hur ser det ut?

medl1

Bilden visar alltså den procentandel av befolkningen i Finland som tillhör kyrkan. Gränsen för 50% är markerad på bilden, som talar ett ytterst tydligt språk. Vi är på väg mot den gränsen. När nås den? Att analysera den frågan är inte alldeles lätt. Extrapolation utanför existerande data, kan slå fel. Kanske vänder trenden? Kanske avtar antalet medlemmar snabbare än trenden tyder på, via fenomen i stil med minister Päivi Räsänens uttalanden, pedofilnyheter inom någon frikyrklig församling eller så. Kanske får den stora liberala gruppen församlingsmedlemmar i Petrus nog en vacker dag. Man får se. Säkert är att vår folkkyrkas framtidsprognos är att kopplingen till staten kan ifrågasättas. Går andelen församlingsmedlemmar under gränsen 50 %, är det rätt så meningslöst att tala om en folkkyrka!

Vi vågar oss på ett par analysförsök:

En enkel linjär modell, ger följande resultat.

Folkk1

Där omkring 2080 skulle vi korsa gränsen. Pålitligt? Nja! Trenden i slutet på utvecklingen ser lite annorlunda ut. Vi tar en så kallad logistisk modell:

Folkk2

Det ser dramatiskt ut. Sanningen ligger antagligen någonstans mellan dessa prognoser? Skulle man tro!

Vad händer om kyrka och stat skiljs åt? Den som lever får se!