Tag Archive: kursutbud


Gymnasieskolan sparar. Resurser försvinner som agnarna för vinden. Ingen ser ut att bry sig! Man går på med skolnätverksfrågor, men denna omedelbara galenskap, den tar ingen upp. Snart har gymnasieskolorna inte ens råd att regelbundet erbjuda de obligatoriska kurserna! Några stryptag till och systemet rasar ihop.

Vad borde man då undervisa? Mycket! Här har jag bara utrymme för en liten detalj!

Behärskar dagens gymnasist det där med IT? Beslutsfattarna säger ja. Det behövs ingen undervisning i konsten att umgås med datorer. Ungdomarna är ju så skickliga. Det finns ett litet antal elever som på egen hand lärt sig saker och ting! Det är sant! Faktum är ändå att den stora massan är helt okunnig om annat än chattande, Facebook och dataspel. Få vet vad man gör med Excel, förvånansvärt många trycker på Enter i slutet av raden då de textbehandlar, sparande av en fil kan vara otroligt svårt osv. Jag vet! Jag jobbar med ungdomarna. Det känns som ett otroligt slöseri med resurser att INTE lära ut något så viktigt som IT – också på gymnasienivå. Stat, kommun och företag skulle vinna stort på att nyanställda kan dessa saker ordentligt. Samma sak gäller högskolor och andra utbildningsnivåer. Det skulle antagligen bli en sparåtgärd att fixa denna detalj!

Jag har stor respekt för dagens ungdom. Många är duktiga, flitiga, ambitiösa osv. De behöver ändå lärarnas hjälp! Lärarna skulle i sin sida behöva beslutsfattarnas hjälp.

En abiturient i våra gymnasier ska klara av 75 kurser för att få sin vita mössa. En del av dessa kurser är obligatoriska. Man kan också välja fördjupade kurser och slutligen, om sådana finns, tillämpade kurser.

Det intressanta är hur de obligatoriska kurserna fördelar sig antalsmässigt. Jag ska här lista de viktigaste. Observera att en del av dem, främst inom språken kan kringgås, om man inte väljer språket i fråga. Jag listar inte heller alla ämnen. B-språken finns inte med.

Ämne antal obligatoriska kurser

Modersmål 6
Finska A 6
Modersmåls-
inr. finska 6
Engelska A 6
Lång matematik 10
Kort matematik 6
Fysik 1
Kemi 1
Biologi 2
Geografi 2
Religion/
livsåskådning 3
Filosofi 1
Historia 4
Samhällslära 2
Psykologi 1
Bildkonst 2
Musik 2
Hälsokunskap 1

Gymnasiet är en allmänbildande skola. Visst är det bra att man tvingas tänka på många olika saker under sin utbildning. Det är balansen som förvånar mig en aning. Varför är t.ex. naturvetenskaperna så långt nere på listan? Jag vill inte kommentera andra ämnens status. Läsaren kan tänka själv! Saken är ändå den, att om vi ska bygga upp en fungerande industri och företagskultur i vårt land, borde våra studerande bygga upp en gedigen kunskap i naturvetenskaper. Somliga gör det, men valmöjligheterna kringskärs av att en massa obligatoriska kurser i främmande ämnen tränger ut en del av det man vill läsa!

Allmänbildning är bra, men det är också valfrihet!

%d bloggare gillar detta: