I dagens Hbl (28/8/2013) kan man läsa det igen. En skoltyckare vädrar morgonluft. Bakom åsikterna ligger ett i och för sig ädelt mål. Tyckaren vill minska antalet utslagna och missanpassade unga. Hur? Jo genom att slopa det klasslösa gymnasiet och öka på idrotten. Jaha!!

Bloggaren är kanske en mindre vetande i frågan. Har bara ca 35 års erfarenhet av gymnasieskolan, med mängder av diskussioner med elever som en del av paketet. Bloggaren har också erfarenhet av hur politiker värderar denna specialkunskap. Du är ”bara lärare”. Du vet ingenting om livet utanför klassrummet. Så kan det tyvärr vara ibland, men de som vet sanningen inom klassrummen, utan att ha satt sin fot där på decennier – de anser sig vara specialister minsann.

Bloggaren har erfarenhet av både klasser och klasslöst. I en klass sitter du tätt sammanpackad med dina sk. kamrater. Fungerar bra om du anpassar dig, men är ett rent och skärt helvete för den som inte likriktar sig, har rätta åsikter och märkeskläder, rätt bakgrund, namn osv. I det klasslösa systemet har du betydligt större frihet att välja ditt umgänge, precis som i samhället utanför.

Mobbning och annat har en tendens att naturliga vägen minska när elever övergår till gymnasieskolan. Naturlig mognad ligger kanske bakom. Har erfarenhet av många mobbade elever som tycker att detta fungerar och är skönt!!

Gymnastiken då? OK för den som råkar ha ett bollsinne eller vad det nu kallas, men… Gymnastiken upplevs av många elever, speciellt i grundskolan, som mycket tuff. Mobbarnas paradis och statsunderstödd pennalism har jag hört den kallas. Här ser vi igen ett exempel på att den som passar in i formen duger. Andra? Fan i dem. De saknar laganda eller något. Jag är verkligen trött på att gymnastik/idrott automatiskt förknippas med social fostran. På det personliga planet är det förträffligt att de unga (och andra) rör på sig. Men den sociala biten? Kanske den fungerar i ett lag med några backar och vänster- högerbollsprättare. Hur är det utanför laget? Är den världsomfattande fotbollshuliganismen exempel på social fostran? Hur är det med ishockey? Anhängare till laget Jokerit har en hatkampanj på gång. På webben attackerar man friskt det svenska språket – till den grad att justitieministeriet blandat sig i saken? Socialt? Nej tack! Jag har hört sägas att man måste skilja på utövare av en idrott och anhängare! Varför det? En helhet är en helhet. Man kan inte ha det ena utan det andra. Dessutom är anhängarna ofta beydligt FLERA än de aktiva utövarna… Jag är inte idrottsfientlig. När idrottsundervisningen fungear är den BRA (vilket många gymnasister anser), men saken har flera sidor och man ska för sjutton inte okritiskt bara rabbla det man tror är sant. Det gjorde Aristoteles. Som fysiker var han följaktligen inte mycket värd!

Vill komma fram med en länk här! Läs och begrunda!

Summering. Angrip inte det klasslösa gymnasiet utan att veta vad du säger. Det fungerar! Angrip inte heller bara gymnasiskolan! Problemen ligger i huvudsak på andra ställen. Tro inte att alla problem kan bollas bort med lite idrott. Saken är mycket mera komplicerad än så!

Det blev långt detta, men bloggaren ilsknade till minsann. Tyckaren vill möjligen ha politiska röster. Som tur är finns det något som kallas väljare i denna ekvation. De kanske inte är socialanpassade seglare/bollspelare. Man får hoppas att de som suttit i en otrevlig klass och pinats av idioter med klubbor nu minns att rösta!