Gymnasieskolan sparar. Resurser försvinner som agnarna för vinden. Ingen ser ut att bry sig! Man går på med skolnätverksfrågor, men denna omedelbara galenskap, den tar ingen upp. Snart har gymnasieskolorna inte ens råd att regelbundet erbjuda de obligatoriska kurserna! Några stryptag till och systemet rasar ihop.

Vad borde man då undervisa? Mycket! Här har jag bara utrymme för en liten detalj!

Behärskar dagens gymnasist det där med IT? Beslutsfattarna säger ja. Det behövs ingen undervisning i konsten att umgås med datorer. Ungdomarna är ju så skickliga. Det finns ett litet antal elever som på egen hand lärt sig saker och ting! Det är sant! Faktum är ändå att den stora massan är helt okunnig om annat än chattande, Facebook och dataspel. Få vet vad man gör med Excel, förvånansvärt många trycker på Enter i slutet av raden då de textbehandlar, sparande av en fil kan vara otroligt svårt osv. Jag vet! Jag jobbar med ungdomarna. Det känns som ett otroligt slöseri med resurser att INTE lära ut något så viktigt som IT – också på gymnasienivå. Stat, kommun och företag skulle vinna stort på att nyanställda kan dessa saker ordentligt. Samma sak gäller högskolor och andra utbildningsnivåer. Det skulle antagligen bli en sparåtgärd att fixa denna detalj!

Jag har stor respekt för dagens ungdom. Många är duktiga, flitiga, ambitiösa osv. De behöver ändå lärarnas hjälp! Lärarna skulle i sin sida behöva beslutsfattarnas hjälp.