I dagens Hbl (söndag 4 augusti 2013), kan man läsa en insändare av Christel Westerholm-Tamminen från Grankulla. Rubriken lyder ”Varför homosex i Hbl varje dag?”

Insändaren förvånar sig över att det ofta förekommer små artiklar om ”homosexuella” i vår största (finlandssvenska) dagstidning och att det slagits upp en stor historia på första sidan 30/7. Man efterlyser en seriös journalistik som fokuserar på viktigare frågor. Det föreslås att sensationspressen(? vad är det?)  ska behandla dessa spörsmål som kallas socialt perifera och biologiskt ofruktbara.

Vi har rätt till våra åsikter. Det har också bloggaren. Jag är inte homosexuell, men reagerar starkt på de orättvisor regnbågsfolket råkar ut för i stora delar av världen.  Jag är inte heller jude, men blir lika förbannad på de starka antisemitiska strömmar man läser om i bl.a. vårt västra grannland (och kanske här hemma).

Vi tar några övriga synpunkter.

Beroende på hur vi klassificerar, kan man väl räkna med att ca 5 – 10 % av befolkningen här hemma känner dragning till personer av samma kön. Denna befolkningsandel är rikligare än antalet finlandssvenskarna! De får dessutom stå ut med diverse besvär i samhället. Vi kan knappast kalla detta ett socialt perifert problem!!?? Då är hela språkdebatten lika perifer!

I vårt östra grannland pågår just nu en rätt så vidrig och statsunderstödd trakassering av homosexuella. Ska vi tiga? Det gjorde man i Tyskland när det begav sig! Fascism och nazism möjliggjordes av de tysta massorna som inte stod på sig och såg till att alla medborgare behandlades väl! Politiska och sociala katastrofer initieras kanske av någon virrhjärna, men den de gror i de tystas medgivande! Fy sjutton!

Slutligen en sak som bloggaren nu och då funderat på. Jag undrar om homosexuella är ”mera sexuella” än vi ”vanliga knegare”. Det är inte enbart en fråga om direkt sexuell verksamhet det här! Det är lika mycket fråga om samlevnad med någon man tycker om. Det är frågan om att leva ut ett liv, så som man känner att man vill göra.

Bloggaren understöder till 100 % Hbl:s rapportering i frågan!

Så det så!