Nu var det dags igen. Gymnasiernas studentexamensresultat jämförs i media. Hufvudstadsbladet har en artikel om saken. Den är intressant, men ger en lite falsk bild av verkligheten. Faktum är, att gymnasier kan jämföras på åtminstone två sätt. Det ena är att kallt räkna slutresultat i form av bifallsröster. Det andra är att se hur pass mycket abiturienterna lyckats förbättra sina resultat under gymnasietiden.

Det är viktigt att media presenterar vilken typ av lista som presenteras. Hbl:s lista är tydligen en sk. förbättringslista. Det nämns kort i början av artikeln (”förbättringslista”). Mycket fint, MEN! Faktum är att slutresultatet är det som ger möjligheter till fortsatta studier! Sett ur den synvinkeln, bör motsvarande lista prsenteras. Det görs här.

En statistsik detalj kan snabbt plockas fram. Finns det en korrelation mellan antalet studenter och slutresultat? På svenska: Lönar det sig att slå samman gymnasier, för att ge ”bättre resultat”? Vi korrelerar:

26-11-2014 Skärmbild003

26-11-2014 Skärmbild002

Låg korrelation!! Ur resultatsynvinkel lönar det sig knappast att sammanslå!

Intressant!