Tag Archive: Fundamentalism


Petrus församling har under de två senaste dagarna, 19-20/3/2014, figurerat i Hufvudstadsbladet. Det hela började med en intervju av tankesmedjan Magmas medarbetare, Olav S Melin, som påpekade att församlingen har en konservativ kyrkoherde som inte vill samarbeta med kvinnor. Församlingen beskrevs som den sista verkligt konservativa i Borgå stift. Dagen efter kom en motkommentar av kyrkoherden, som sade att ”han inte längre är så konservativ”, utan kan tänka sig samarbete med kvinnopräster. Det kunde tom. vara tänkbart att anställa sådana. På frågan varför så inte skett (6 manliga präster står på lönelistan), svarade kyrkoherden att man inte kan byta kön på redan anställda duktiga präster.

I bloggarens öron låter det här en aning raljant. Man ska kanske inte ironisera bort problemet. Men det är en annan femma.

Det som bloggaren i första hand vill komma fram med, är att konservatism ger sig till känna också på andra sätt. Jag vill absolut inte förringa kvinnoprästernas problem – tvärtom! Men det finns mera. Personligen reagerade jag som fd. församlingsmedlem på fientligheten mot regnbågsfolket i kyrkorna. Vissa kommentarer man hörde, var direkt motbjudande! Jag hörde dem inte från predikstolen, men nog i diskussioner och samtal i övrigt.

En annan detalj jag inte klarade av, var vetenskapsfientligheten. Den predikades öppet, åtminstone av en lekman som inbjudits att tala! Människan är skapad och har inte utsatts för evolution, för att nämna ett exempel. Har också hört kritik mot den vetenskapliga uppfattningen av universums ålder, ca 13,7 miljarder år. Som fysiklärare gav det här mig mycket huvudbry. Slutligen kom jag till slutsatsen, att mitt samvete som lärare inte tillät mig att öppet vara med i kretsar där sådant är den officiella linjen. Är det förbjudet att diskutera dessa saker? Nej! Tvärtom SKA de diskuteras, men det är uttryckligen det man i bestämda teologiska kretsar INTE gör! Man postulerar sina ”sanningar”. Jag bytte språk och församling.

Observera att det här inte i och för sig var en reaktion mot religion eller kyrka. Det var en reaktion mot en enskild församling. Jag råkar känna flera personer, som också lämnat församlingen, med mer eller mindre samma motiveringar som jag själv. De har tagit steget ut och lämnat kyrkan som organisation!

Under mina konferensresor i utlandet, har jag speciellt i Storbritannien och Tyskland stött på en mycket stark religionsfientlighet bland lärare på olika nivåer, från det som motsvarar våra lågstadier till universitetsnivå. Speciellt naturvetenskapare tenderade att uppleva religionen som en ”fiende”. Mina egna något försiktiga åsikter kunde de inte förstå.

Den brittiska kemisten C.P Snow lanserade begreppet två världar i ett föredrag år 1959. Han talade om den naturvetenskapliga och den humanistiska världen. Kontaktytan mellan dessa två beskriver Snow som minimal, åtminstone i Storbritannien. Man förstår inte varandra. Säkert finns det mer än ett korn av sanning i tanken. Bloggaren tycker sig i dag uppleva tre världar. Den naturvetenskapliga, den humanistiska och den (konservativt) teologiska. Kunde vara dags att försöka sudda ut lite gränser!!

Religion och tolkningar

Bloggaren hade en äldre släkting som ibland strulade till saker och ting. I diskussioner kunde hon dra till med: ”Och vår X anser si och så i den här frågan”. Ofta var X bloggaren. Släktningen berättade alltså för världen vad bloggaren ansåg i olika frågor! Stämde hennes analys? NEJ! Åtminstone mycket sällan. Sade man emot, blev hon ytterst förnärmad, så det var enklast att nonchalera saken, åtminstone så länge följderna inte var alltför katastrofala.

Vad har nu detta med religion att skaffa? Bloggaren har en känsla av att mången religiös människa tolkar Guds vilja på motsvarande sätt. ”Och Gud anser att …”. Speciellt gör sig fundamentalister inom olika rörelser skyldiga till ganska så långt vridna tolkningar.

Under semestern i Edinburgh aktualiserades saken konkret. Skottarna har haft en stormig religionshistoria. Katoliker, kalvinister, presbyterianer, episkopalism …. Man måste läsa längre kursen i kyrkohistoria för att hålla ordning på det hela. Intressant, men samtidigt en aning skrämmande.

Var och en har givetvis rätt till sin tolkning, men det som förefaller skevt är alla de konflikter dessa riktningar har fört med sig. I värsta fall krig och elände.

Det krånglar till sig mellan världsreligionerna också. I dagens nyheter hörde man om ett nytt skottdrama i Wisconsin, USA. Skytten gav sig tydligen på sikher i tron att de är muslimer.

Det är märkligt att religion, som i princip borde leda till högre andliga värden och kärlek till medmänniskan, kan få sådana här former. Det är som om det hela grundar sig på vår omåttliga självcentrering. Det är JAG (och kanske Gud) som vet bäst! Märkligt! Det finns ju så stora mysterier därute, som vi inte har ett hum om! Anser en agnostiskt lagd fysiker!

%d bloggare gillar detta: