En vän till familjen ställde sig i Facebook frågan om man per automatik ska stämplas som kreationist om man ifrågasätter detaljer av evolutionsläran eller teorierna om människans inverkan på klimatet. Bloggarens åsikt är att en sådan stämpling är fel! Det är tvivel och konsten att ställa frågor som för oss framåt.

Har själv ofta funderat i samma banor, men i en annan fråga. Skall man per automatik stämplas som *-ist (läsaren kan själv välja vad stjärnan står för) om man tvivlar på att demokrati alltid fungerar optimalt? Missförstå mig inte! Jag är absolut för demokrati, men vissa detaljer kunde finslipas en aning.

Ta frågan om kärnkraft. I Sverige folkomröstade man om saken för ett antal årtionden sedan. Jag tänker inte ta upp vad detta ledde till, utan en annan aspekt. Kan medborgaren på gatan verkligen inse vad ett ja eller nej innebär? Har varje medborgare tillräckligt kunskap för att kunna avgöra frågan på ett vettigt sätt? Om inte, blir det ju fråga om ett ”jag tycker”-val! Som fysiklärare vet jag att en stor del av mina medmänniskor har rätt så bristande kunskaper om hur världen är uppbyggd och fungerar. De behärskar för all del andra saker i stället, som inte bloggaren förstår sig på. Sådana val kan då leda till precis vad som helst (också då bloggaren eventuellt röstar).

Vilken kunde lösningen vara?? Knepigt! Kanske borde man rösta fram en grupp experter som medborgarna litar på och låta dem fatta avgöranden i viktiga frågor. Många demokratiska system fungerar ju så idag. Har vi nu ett perfekt system? Antagligen inte. Det perfekta systemet finns antagligen inte.

Visst är demokrati bra, men vi måste också komma ihåg att Hitler nådde sin ultimata maktposition via demokratiska val! Det skulle inte skada med lite sunt förnuft bland väljarna vid valurnorna!