Senaste gång bloggaren kommenterade cyklister, blev reaktionen stark. Man blev uppfattad som en bilburen fascist, trots att inlägget skrevs av en irriterad fotgängare.

Nytt försök i alla fall!

Cyklisterna är här igen minsann! Nu finns det en ny trend. De har fått cykelfiler på sina håll, vilket är BRA. Jag förstår också cyklisterna kritik av bilister som parkerar på cykelfilerna och fotgängare som envisas med att promenera på dem. Det är ett korkat beteende!

Nu har jag ändå observerat ett nytt fenomen. Cyklister i BUSSFILERNA. Långsamt och mitt i filen cyklar de, trots att cykelvägen eller filen ligger några meter vid sidan om. Har i bussen sniglat i mycket maklig takt kilometervis på både Mannerheimvägen och Runebergsgatan. T.o.m. på Tavastehusleden har cyklister dykt upp mitt i körfilerna, trots att cykelvägen löper parallellt med farlederna. Körriktningen har hittills varit den rätta, men på Brändö spelar inte heller den någon större roll. Där ser man ut att cykla på gatans (eller trottoarens) skuggigare sida.

Vad beror det här på? Okunskap? Viljan att direkt jävlas?

Om man nu vill protestera, förstår jag inte riktigt att man utsätter kollektivtrafiken för sådant!

Det finns städer i Europa där cykelkulturen fungerar (Köpenhamn, Amsterdam, … ). Skulle gärna se motsvarande här, eftersom jag själv tar till cykeln nu och då. Skärpning!