Böcker finns det en hel del av i hemmet. Äkta hälften är intresserad av folkloristik, konsthistoria och en hel del annat. Bloggaren själv läser främst om naturvetenskaper. Deckare är vi båda intresserade av.

Bilden visar några av de böcker som bloggaren har köpt just före och efter pensioneringen sommaren 2020. Pelican-serien ger en härlig allmänbildning inom flera olika vetenskapsgrenar. Att läsa dessa förträffliga verk är ett sant nöje. Rekommenderas varmt! Författarna är brittiska akademiker, många av dem knutna till Oxford och Cambridge. Böckerna beskriver oftast frontlinjen inom forskning idag. Många nya tankar och insikter har väckts i bloggarens sinne. Ibland tar man det påstådda med en nypa salt, men ofta kommer man på nya sätt att tänka, när materialet genomplöjs.

I de gymnasieskolor där jag jobbat som fysiklektor under hela min ca 40-åriga yrkeskaraktär, försöker man starkt betona hur viktigt det är att vara allmänbildad. Det borde gälla såväl lärare som studerande. Att jobba som lärare (och studerande med för den delen) gör ändå att tiden inte vill räcka till. Tid för extra läsning blir det knappt av. Nu är situationen en annan. Pensionärstillvaron ger friare tidsramar.

Jag skriver det här inlägget för att berätta om min förtjusning över det som förlaget Pelican Books publicerar. Inte en enda av böckerna har känts långtråkig och tung att ta del av.

Någon favorit?

Kanske ”Human Evolution” av Robin Dunbar. ”The Meaning of Science” av Tim Lewens är också en höjdare. Men alla böckerna på bilden är högintressanta.

Härligt med trevliga texter!! Nu är problemet närmast det att bokhyllorna inte vill räcka till. Dags att gå igenom och föra en del äldre böcker till bibliotekets insamling. Från vår lokala bibliotekshylla i Sökö, försvinner det vi lämnat in ganska snabbt. Det finns tydligen många läsare där ute!