Häromdagen tog äkta hälften upp en intressant fråga om märkliga översättningar. En serie hon följde med hade recenserats. I texten fanns satsen ”hon var rädd för sin familj”. Det här var direkt fel. Översättningen borde ha varit ”hon var orolig för sin familj” eller något motsvarande. Testade hur Google translate klarade av situationen. Både ”she was afraid for her family” och ”she was afraid of her family” översattas kallt och direkt till ”hon var rädd för sin familj”. Algoritmen är alltså ännu inte i mål om vi förutsätter ”förståelse” för det som översätts. Artificiell intelligens (AI), lämnar alltså klart och tydligt utrymme för mänsklig tolkning av det översatta. Här borde recensenten ha snappat upp felaktigheten. Gissar att en Google-översättning här har använts.

Kanske når vi längre en vacker dag. Både ifråga om översättningssystem och recensioner.

Håller på att läsa boken som bilden visar. I verket behandlas bland annat hur olika AI-system tacklar tolkning av bilder. Sådana beskrivningar hittar man i många böcker om AI. Det speciellt intressanta i boken är enligt min mening ett annat temaområde, nämligen det språkliga. Författaren beskriver hur man försöker få datasystem att hantera just översättningar. Jag tar inte ställning till om vi kan kalla sådana system intelligenta. Själva termen ”intelligent” ser ut att vara långt ifrån väldefinierad.

Bloggaren tar inte heller ställning till frågan om AI är någonting önskvärt eller förkastligt. En sak är ändå säker. Utan kunskap är åsikter i frågan rätt så värdelösa. För argumentets skull nämner jag några detaljer som AI kunde hjälpa oss med här. Ett AI-system som översätter från språk till språk, kunde vara av stor nytta när det gäller simultantolkning. Inom EU har vi 24 officiella språk. Vid konferenser skulle det säkert vara bra att ha tillgång till effektiva översättningssystem, som fungerar möjligtvis korrekt. Mindre missförstånd och snabbare processer i så fall! En annan tillämpning kunde vara att snabböversätta skrivna texter för synskadade. Det går lätt att hitta på andra exempel.

Boken rekommenderas varmt. Nivån är sådan att vem som helst kan hänga med i svängarna. Matematiken beskrivs smått fördjupat i källhänvisningarna, men den allmänna texten kör på populärnivå.

Kanske något som kunde användas i skolvärlden, anser den pensionerade fysiklektorn.