Det jobbas i Brändö gymnasium. Nästan 30 studerande skriver sitt ”slutprov” i fysikens grundkurs. Med dator. Man kunde kanske hellre kalla det ett slutarbete, eftersom provet är öppet. Alla datorns verktygsprogram står till förfogande. Det gör också webben. Och möjligheten att kommunicera digitalt, om man vill det. Vidare kan man använda kursbok, anteckningar, mobiltelefon och andra hjälpmedel. En del uppgifter förutsätter att man surfar någonstans för att ”ta reda på”.

IMG_1026.JPG

Man kan också skriva proven i en så kallad Abitti-miljö. Då är man isolerade från världen och skriver provet i en bubbla, utan andra än de tillåtna hjälpmedlen. Man kan inte heller kommunicera. Bloggaren har valt att i de flesta kommande kurser i år ha två prov. Ett Abitti och ett öppet, där enda regeln är att man inte får tala med varandra. Man får däremot samarbeta digitalt, helst så att man då nämner det (vilket man ser ut att göra!).

Provet är ändå bara en del av kursen. Det dagliga arbetet sker med ett elektroniskt läromedel. Plattformen kallas TabletKoulu (lite klumpigt översatt kanske ”PekPlatteskolan”). Man kan använda allting från mobiltelefon till dator för sina studier. Datorn är att föredra, eftersom inlämningsuppgifter lättast hanteras med den. Materialet är på svenska. I kursen har man varje gång inlämningsuppgifter. Dessa samlas på hög och väger i princip lika tungt som provvitsordet när slutvitsord ges. En typisk inlämningsuppgift kan vara allt från en kort ifyllnads-sådan till omfattande helheter, där man mäter, behandlar och drar slutsatser, för att sedan skriva en rapport med t.ex. kalkylarksfiler eller motsvarande. Bloggaren har märkt att arbetsdryga möjligheter är populära. Man får visa vad man kan med gusto!

Nya arbetsformer alltså. Fungerar det? Svaret är JA! Det fungerar.

De flesta av studenterna i gruppen är flitiga! De jobbar och lämnar in. Några speciella iakttagelser?

Med denna arbetsmetod samarbetar man mera än tidigare. Det kan röra sig om att få hjälp med att trimma sin bärbara dator, så att den fungerar optimalt, men också att diskutera den bästa metoden för att lösa något problem, med mera. Sådant såg man i regel inte tidigare. Åtminstone inte i samma utsträckning!

Det här jämna arbetssättet ser speciellt ut att gynna de unga herrarna! Det talas ofta om att damerna klarar teoretiska studier bättre i dagens skola. Den effekten ser bloggaren inte egentligen. Det finns inte någon relevant genusskillnad här. Både damerna och herrarna presterar riktigt bra resultat.

Det är roligt med nya arbetsmöjligheter. Nästan tråkigt att gå i pension om några år!

IMG_1025.JPG