Idag orkar jag inte ondgöra mig över Trumpen. Andra sköter den saken! Kvinnomarsherna världen över har ändå fått mig att tänka om. Man reagerar på många grova fysiska saker. Män som tafsar och uttalar sig trumpt, äsch plumpt menar jag. Det finns en annan dimension. Också här hemma.

Bloggaren är inte astronom. Har ändå alltid haft ett litet sidointresse för vad som sker där borta i rymden. I stjärnornas och galxernas stora värld. Läste häromdagen en nekrolog. Vera Rubin har dött 25 december 2016. Hon blev 88 år gammal.

Och vem är Vera Rubin?

Har ännu inte stött på en enda människa som känt till henne. Borde förstås fråga astronomer och fysiker. Kanske skulle de känna till namnet.

Vera Rubin var astronom i USA. I sin ungdom hade hon besvär med att som kvinna få studieplats. Senare hade hon besvär med att bli tagen på allvar som forskare. Bland sina manliga kolleger alltså. Ändå gjorde hon en av 1900-talets största upptäckter. Materian i den form vi känner till den, räcker inte till! Den utgör bara i grovt tal 5 % av allting med massa i universum. VR observerade galaxers rotation. De snurrade på fel sätt! Enda förklaringen var, att det finns betydligt mera massa i dem än de stjärnor och gas/stoftmoln vi ser. Idag håller man föreläsningar om saken för unga studenter som besöker universitet. Men Vera Rubin har man nästan glömt bort! Betydligt flera känner till namn på män som upptäckt något!

Två kvinnor har genom tiderna fått ett Nobelpris i fysik. Många kvinnor, bland annat VR, har varit kandidater. Men det vet ingen.

Visst finns det en parallell mellan de konkreta svinerier damerna marscherar mot och detta märkliga andliga förtryck. Vad kan en gammal fysiklärare göra? Kanske be läsaren uppmärksamma länken? Och använda en lite del av sin dag för att memorera en stor forskares namn?