Ibland går bloggaren till bokhyllan och plockar fram någonting. Det blev ”5 filosofiska frågor” av Folke Tersman den här gången. En av de frågor författaren berättar om är klassikern ”fångarnas dilemma”. 


Vad går problemet ut på. Anta att du och din kompis är inbrottstjuvar. Ni bryter er in någonstans och stjäl en juvel. Myndigheterna kommer er snabbt på spåren och ni blir båda arresterade. Ni kan, oberoende av varandra, välja att erkänna eller låta bli. Valet påverkar domen. Hur? 

Vi kan anta följande:

  Om ingen erkänner får båda en dom på 2 år

  Om båda erkänner, blir domen 4 år

  Om bara den ena erkänner, blir domen 1 år för den som erkänner, men 5 år för den som inte gör det

Lönar det sig att erkänna? Bloggaren diskuterar inte den saken. Vi antar alltså att ovanstående gäller, utan att den här gången börja käbbla om att det är fel att stjäla, märklig rättvisa i USA eller annat motsvarande irrelevant tjafs som förstör de flesta tankeexperiment. Vi kör med en modell för tusan! 

Problemet ovan räknas till spelteorins område. Detta är inte en teori om hur man spelar Pokemon Go (eller kanske det också dessvärre) utan ett försök inom matematik och andra kvantitativa vetenskaper att modellera två eller flera personers sätt att reagera i valsituationer. Fångarnas dilemma kan utvecklas till mycket annat. Flera inblandade och mera komplexa villkor m.m.

Anta t.ex. att du enkelt och behändigt vill ta dig till jobbet. Du kan välja bilen eller bussen. Om tillräckligt många väljer bilen, oberoende av ditt val, kommer resultaten att bli trafikproblem, luftföroreningar och säkert annat. Bussen är inte heller problemfri.  Det tänker jag ibland när någon hostar mig i nacken eller hotar mig för att jag inte just då läser texter på finska i Finland. Blir jag sjuk eller inspärrad pga kraftig respons, påverkas samhället. Jag missar ju arbetsdagar bevars. Våra personliga val kan alltså påverka hela samhället på mer eller mindre direkta sätt.

Föfattaren Folke Tersman behandlar fångproblemet mångsidigt och intressant. Några samhälleliga situationer diskuteras. Inom filosofin finns det en riktning som kallas utilitarism. Jeremy Bentham var en av förespråkarna för riktningen. Med risk för en överförenkling, går det hela ut på att vi borde handla så, att nyttan av våra handlingar gynnar så många som möjligt på ett optimalt sätt. En vacker tanke, men bloggaren fasar som fysiker för hur en tillräckligt komplicerad situation låter sig analyseras.

Enligt Tersman har man gjort intressant forskning på området. Man har låtit studenter beskriva hur de skulle handla i olika problemsituationer och motivera sina beslut. Stötte på påståendet att de flesta studentkategorier resonerar mer eller mindre lika, men att det finns ett ordentligt undantag. Ekonomistuderande låter argumentet ”här kan man tjäna pengar”, tränga undan de flesta alternativen! Är det så här? Har funderat på det nu och då. Bloggaren har aldrig gått på en föreläsning i en handelshögskola. Antar ändå att kursutbudet i en sådan också omfattar någonting om etik!? Man skulle ju villa tro det. En affärsperson som maximerar egennytta, kan väl inte kännas särskilt pålitlig?? Vet inte. Inte tillräckligt med data! 

De gamla tankarna väcktes häromdagen till liv igen. Trafik- och kommunikationsminister Anne Berner dök upp i löpsedlarna. Hon ska ha sagt att det finns mycket pengar att håva in om polarisen i norr smälter. Det kom snabbt ut rapporter om att hon egentligen inte sade så, utan …. . Äh. Orkar inte just nu bry mig om politikerns tankar. Reagerade däremot på kommentarerna  på webben. Många tog kraftigt avstånd från nämnda utsaga, men det fanns också de som inte såg någonting på tok i det hela. Det är ju tillfället som gör ekonomen (eller var det tjuven?). 

Förlåt alla ekonomer! Jag vill inte generalisera. Men att göra sig pengar på en miljökatastrof? Kan det vara ok? För bloggaren känns det ungefär som att glädjas över att pestbobban muterar och en ny digerdöd sätter igång. Säkert finns det fyrk i det med. Man kan ju sälja värkmedicin och psykofarmaka om inte annat. 

Det finns ett ännu värre scenarium. Tänk om någon verkar FÖR en katastrof, så att pengar ska bli tillgängliga. Kanske inte så att man direkt odlar fram och sprider den där pestbobban, men kanske så att man inte ställer upp för miljön? Man lobbar medvetet för att sabotera sådana försök.

Det finns andra gråzoner. Hörde häromdagen påstås att mången politiker med regeringskontakt i vårt land, nu satsar pengar inom den privata hälsovårdssektorn. Eftersom man utgår från att hälsovårdsreformen inte kommer att vara lyckad, vilket leder till större andelar privat hälsovård för den som har råd! Kan det vara så här! Vet inte, men skulle gärna se saken utredas. I bästa spelteoretiska anda!