img_1600Så var då första perioden hösten 2016 klar. Nästan! Återstår något enstaka prov.

Det är mycket nytt på gång. Digitala studentprov. E-böcker. Verktygsprogram som ska tränas in osv. På något sätt känns det som om man skulle försöka navigera igenom anvisningarna ovan.

Studenterna då? Hur klarar de sig? Förvånansvärt bra, vill jag påstå. De säger i allmänhet att ”bootandet” av datorer med minnessticks, digitala prov osv. känns som en naturlig sak. Vår digitala grundkursbok, som vi använt inom fysiken några veckor nu, har också fät positiv feedback. Billigare än pappersböcker från konkurrenten. Baserar sig på mycket praktiskt arbete, vilket många gillar. ”Man lär sig då man gör!” är en vanlig kommentar.

Visst finns det negativa kommentarer också. I skolan och samhället därute. Men ibland har bloggaren en känsla av att en del av de som klagar, inte vistas i klassrummen!? Omgivningen reagerar! Man känner inte igen dagens skola! Alla nymodigheter väcker motstånd och nu händer det onekligen en hel del! Gäller bara att kämpa på.

En sak som oroar lite, är skillnaden mellan de nya studenter som ”IT-tränas” idag, och de äldre som påstås ha IT-färdigheter, men i praktiken ofta saknar sådana totalt. Hur ska det gå när dessa ungdomar ska ut på arbetsmarknaden. Nybörjarna kommer antagligen att ha betydligt större praktiska färdigheter! Nå, man ska väl inte grämas över att ungdomarna lär sig saker och ting – också nya sådana.

Cyklisterna som råkar ut för trasslet på bilden då? Om man detaljgranskar bilden, ser man en smal remsa för fotgängare längst upp. Den använder cyklisterna vanligen. Då behöver man inte tolka symbolerna på cykelsidan. Ja ja! Kanske borde man själv runda av vissa hörn ibland.