Ibland sammanträffar saker och ting. Under midsommarhelgen delades papperstidningar inte ut. Samtidigt lyckades britterna folkomrösta sig ut ur EU, vilket givetvis skapar ett visst behov att läsa nyheter. I TV såg man en del, men mera behövs. Man vill ju veta om vilket öde som väntar det kommande Lillbritannien!

Och nyheter fanns att läsa! Vid morgonkaffet kunde man läsa både inhemska och utländska nyhetsmedier via paddor och datorer. Sällan har saken varit så här påtaglig. Behöver man egentligen papperstidningen!

Det finns mera. Nils Torvalds var en av dem som kritiserade mediernas roll i Brexit-eländet. Man var mera intresserad att sälja papper än att komma med djuplodande och framför allt verifierade sanningar om läget. Halvsanningar, direkta lögner och vridna synvinklar säljer bra till redan troende läsare. 

Läste på Flipboard en artikel om vårt grannland Estland. Där har man visat sig vara bra på att övergå till ett fungerande digitalt samhälle. Äkta hälften minns hur man under det tidiga 90-talet tyckte synd om de fattiga esterna, som frigjort sig från det stora Sovjetimperiet. Man skickade begagnade skrivmaskiner och datorer över viken, så att de stackrarna kunde försorja sig med modern teknik. Idag har esterna dragit ifrån och ligger på absolut toppnivå i sin digitalisering.

En insikt man snabbt kommer till är, att en fungerande nation i dagens värld, måste vända sig utåt. Man säljer och köper varor långt borta från företagens huvudkontor. Man kan ha filialer på olika håll i världen. Man vinner på att ta emot kunskap hos personer som bor utanför den egna gärdsgården osv. Nu ser det ut som om britterna skulle sträva i motsatt riktning. 

Det blir antagligen mången läst artikel den närmste tiden. Vem fasen kan påstå att politik inte är intressant? Men nu får man önska sig hög klass på journalistiken. Både cellulosaversionen och den digitala. Bloggaren är beredd att betala för det, men då ska det vara av bra kvalitet! 

Spännande tider!