Så var det då dags igen. Gymnasierna ska rankas och jämföras. Det här har kritiserats en hel del, men är antagligen här för att stanna. Det är en stor nyhet som intresserar många. Dessutom rankas också annat. Universiteten i världen t.ex.

I år har ett antal olika gymnasierankinglistor dykt upp. Den som först presenteras här, är den som MTV (Ett kommersiellt TV-bolag i Finland) lade fram. Där jämförs skolorna på basis av medelpoäng per elev, eller bifallsröster. Poängsystemet fungerar så här: Laudatur ger 7 p, eximia 6 osv. ner till approbatur som ger 2 p. Alla skrivningar räknas in!

Länk till det nationella resultatet i Excelformat.

Vi plockar här ut de svenskspråkiga skolorna.

Svenska gymnasierna placering br116 br15 br14
Gymnasiet Lärkan 1 35,1 33,2 31,1
Katedralskolan i Åbo 2 31,7 30,1 28,4
Kotka svenska samskola 3 31,2 22,7 29,2
Karis-Billnäs gymnasium 4 29,4 28,5 29,7
Virkby gymnasium 5 29,3 24,1 23,7
Mattlidens gymnasium 6 28,9 28,5 26,7
Vörå samgymnasium 7 28,6 27,1 28,7
Borgå Gymnasium 8 28,6 25,9 27
Gymnasiet Grankulla samskola 9 28,5 28 26,8
Pargas svenska gymnasium 10 28,2 28,5 27,9
Vasa övningsskola 11 27,6 28,5 28
Ekenäs gymnasium 12 27,3 26,8 25,7
Brändö gymnasium 13 27,1 26,3 27,7
Kronoby gymnasium 14 25,8 24,4 26
Svenska samskolan i Tammerfors 15 25,5 24,7 28,6
Rudolf Steiner skolan i Helsingfors 16 25,4 22,2 22,4
Korsholms gymnasium 17 25,2 23,1 25,6
Karleby svenska gymnasium 18 25,2 24,1 26,2
Lovisa Gymnasium 19 24,7 25,3 25,9
Pedersöre gymnasium 20 24,7 25,7 23,4
Närpes gymnasium 21 24,6 23,3 21,7
Sibbo gymnasium 22 24,3 25,6 26,8
Tölö gymnasium 23 24,2
Kristinestads gymnasium 24 24,2 23,5 24
Topeliusgymnasiet i Nykarleby 25 24,2 27,3 26,1
Svenska privatskolan i Uleåborg 26 24,2 23,7 21,4
Jakobstads gymnasium 27 23,5 23,1 21
Kimitoöns gymnasium 28 23,5 24,4 23,3
Gymnasiet i Petalax 29 23,4 26,5 26
Björneborgs svenska samskola 30 23,4 19,9 27,6
Vasa gymnasium 31 22,7 24,1 24,6
Ålands lyceum 32 21,7 21,4 19,9
Hangö gymnasium 33 21,6 26,3 22,8
Helsinge gymnasium 34 21 21,7 22,1
Kyrkslätts gymnasium 35 20,3 20,8 20,3

Här ser vi förutom årets resultat också en utveckling. Resultaten är listade tre år i rad. Tölö gymnasium, sammanslaget av Norsen och Lönkan i Helsingfors, är nykomling på listan och saknar därför historik.

Intressant läsning. Bloggaren som jobbar i Brändö gymnasium, är förstås intresserad av den ”egna placeringen”. Kunde vara bättre, men inte heller illa!

Det finns andra listor! En sådan är den, där bara de obligatoriska ämnena listas. Den skiljer sig inte radikalt från ovannämnda, och läggs alltså inte ut här.

Men nu kommer det intressanta. FNB/STT (Finska Notisbyrån/Suomen TietoToimisto) har sin egen lista, som baserar sig på hur mycket avgångsbetygets numeriska medeltalet har ändrat. Man utgår från grundskolans medeltal och jämför med gymnasiets motsvarande. MEN! Enligt artikeln bakom listan har bara två gymnasier, Ähtaärin lukio och Etelä-Tapiolan lukio lyckats höja medeltalet! Alla andra av de ca 370 listade gymnasierna (8 saknas i listan) har sett sina studerande gå ut med sänkta medeltal! Vill inte uttala mig vidare, men någonting kunde man läsa ut av det!!!!

Helhetsresultatet ses här i en Excel-fil.

Tyvärr har jag inte tillgång till medeltalen. Bara data på ordinalnivå (kan sorteras, men thats it) alltså. Skriver ner listan för de svenskspråkiga gymnasierna en gång till.

Svenskspråkiga Placering
Katedralskolan i Åbo 1
Gymnasiet Grankulla samskola 2
Helsinge gymnasium 3
Vörå samgymnasium 4
Kotka svenska samskola 5
Mattlidens gymnasium 6
Topeliusgymnasiet i Nykarleby 7
Sibbo gymnasium 8
Virkby gymnasium 9
Borgå Gymnasium 10
Kristinestads gymnasium 11
Korsholms gymnasium 12
Vasa övningsskola 13
Tölö gymnasium 14
Pargas svenska gymnasium 15
Gymnasiet Lärkan 16
Pargas svenska gymnasium 17
Ekenäs gymnasium 18
Gymnasiet i Petalax 19
Brändö gymnasium 20
Hangö gymnasium 21
Kronoby gymnasium 22
Närpes gymnasium 23
Karleby svenska gymnasium 24
Pedersöre gymnasium 25
Kimitoöns gymnasium 26
Karis-Billnäs gymnasium 27
Kyrkslätts gymnasium 28
Vasa gymnasium 29
Jakobstads gymnasium 30
Lovisa Gymnasium 31
Björneborgs svenska samskola 32
Svenska privatskolan i Uleåborg 33
Svenska samskolan i Tammerfors 34

 

Ja ja! Vilken lista ska man föredra?

Helt krasst skulle jag som ung studerande se på den första, men nu är jag ju bara en gammal lärare.