Skärmkapningen visar statistiken för några dagar sedan på sidan eroakirkosta.fi (betyder något i stil med ut_ur_kyrkan.fi). Lugna dagar skriver ca 80 finländare ut sig, men ibland har vi en mindre pik i statistiken. Varför det? I media talar man denna gång om ärkebiskop Kari Mäkinens ställningstaganden. Han försvarar de utsattas rättigheter ur kristet perspektiv. Han vill skydda också de flyktingar som inte beviljas uppehållstillstånd i Finland bl.a.

Den agnostiskt inriktade och vissa dagar milt teologifientliga bloggaren, följer med hur det här utvecklas. Tycker nästan lite synd om kyrkan som institution i vårt land. Vad man än tar ställning för eller emot, blir någon förbannad(!) och slår igen porten bakom sig. Det sitter löst. Har varit nära själv. Men av andra orsaker än nu! 

För att nu en gång för alla ta ställning. Vi lever i en krympande värld. ”Världen är så stor så stor” är inte längre sant! Vi måste lära oss tänka globalt. Vi är på väg i den riktningen. Miljömedvetandet t.ex. växer överallt i den civiliserade världen (alltså lite tillspetsat:  vi utanför USA). Det är ju fint, men det borde vara dags att se medmänniskan också. Inte bara de närmaste grannarna i byn! Föreslår inte naivt att vi ska ha en helt fri rörlighet klotet över, men inte heller denna rörlighet totalt begränsas! 

Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus. För att citera Paulus. Så skrev han i Galaterbrevet. Är inte teologiskt bildad, men tycker att om detta är andemeningen, har inte ärkebiskopen något val! Han måste både ur ämbetets synvinkel och som människa ta ställning för alla utsatta!

Den intolerans vi idag ser i samhället, har vissa intressanta drag. Ett sådant är att somliga saker vänds upp och ned. Kyrkofientlighet var tidigare något man förknippade med den politiska vänstern. Nu känns det som om det är på högerkanten man är kritisk. Tidigare var det en dygd att vara tolerant och förstående. Nu har man i Finland tagit i bruk ordet ”suvakki”, som anspelar på ”suvaitsevaisuus”, tolerans. Det har blivit ett skällsord att vara tolerant alltså? 

Allt ska man uppleva på gamla dagar. Att tycka som ärkebiskopen! Så har man upplevt det med!