För någon dag sedan befann sig bloggaren i Esbo domkyrka. Det var fråga om en Earth Hour-koncert i en rätt så mörklagd kyrksal. Koncerten var fin. Bloggaren satt och tänkte på själva temat. Earth Hour. Släck lampan och tänd ett ljus!

Understöder fullständigt tanken om att vi måste värna oss om vår miljö. Det är viktigt att tänka ut energikällor som inte baserar sig på fossila bränslen. Detta oberoende om koldioxiden påverkar klimatet eller inte. En vacker dag tar råvaran slut, om inte annat.

Problemet är att det här är en större fråga än många vill inse. Vi kan t.ex. inte bara skaffa oss elektriska bilar och plugga kontakten i väggen. Vi måste också producera energin bakom stickkontakten! Och den energin är stor! Hur få fram den? Atomkraft? Klassisk eller ny i form av fusion? Annat? 

När människor diskuterar frågan, hör man förslag som att mobiltelefoner och bärbara datorer borde slopas. Då skulle frågan lösa sig. Tyvärr! Dessa grunkor slukar bara en ytterst liten del av energiflödet. Att värma upp byggnader, åka bil till jobbet, värma upp mat och liknande, kräver betydligt mera. Det är dessa stora energislukare vi måste fokusera på. Hjälper inte att klämma till med ”många bäckar små” och se nöjd ut!

Bloggaren har också stött på medmänniskor som släcker ledlamporna och bränner stearinljus i stället. För då bildas ju ingen koldioxid. Det gör det visst. Både då ljuset brinner och då det tillverkas. 

Varför är medvetandenivån ofta låg? Bloggaren tror att det delvis bygger på vår uppfattning om allmänbildning. Stötte på en definition häromdagen. I någon läroplanstext. Där stod det att allmänbildning är en bredbasig kunskap – helst en humanistisk sådan!! Inget fel på humaniora, men det behövs mera! I våra gymnasier är antalet studenter som kämpar på med fysik, ca 15 % av årskullarna har jag för mig. I de kommande läroplanerna kan möjligen välja bort fysik och naturvetenskap helt och hållet. Vem vinner på det? Kanske stearinljustillverkarna? 

Ska vi då notera grejer i stil med Earth Hour? Javisst! Allt som får att tänka och bry oss om saker och ting, är bra. Men risken finns att vi drabbas av en falsk känsla av att ha gjort vårt för saken. Det räcker bara så långt att tona ner lampor en timme!