FLIR0037FLIR0038
Några gånger till skrivs modersmålet på klassiskt sätt, med papper och penna. Vill inte här ta ställning till metoden. Återkommer till den senare. Nu mera om skalan! 

Drygt 100 unga skriver i Brändö gymnasiums fest/gymnastiksal. Allmänheten vet sällan vilken rumba det innebär. Massor av övervakande lärare behövs. I maximalt 6 timmar (med vissa möjligheter till förlängd tid) sitter de unga och svettas. Bokstavligen. Bilderna ovan är plåtade med en värmekamera. Det går alltså inte lätt att identifiera skribenterna. Däremot nog fysiken. Det är ofta kallt i salen då skrivningarna inleds. En vuxen människa är ändå ett värmelement, med en viss effekt. Ca 100 watt här jag stött på någonstans. Och jo! Det är varmt på eftermiddagen. Man kunde kalla det tankearbete med värme som biprodukt.

Man kan kritisera vår finländska studentexamen. Ofta stör den t.ex. det dagliga skolarbetet för mycket. Det finns dagar då man vill glömma livet och fokusera på skrivningarna. Ändå är det någonting magiskt med proven. En massa unga drar ett djupt andetag och fokuserar på dagens uppgift. Skrivningarna ger oss också en möjlighet att kolla vad de unga lärt sig. Nationellt! 

Bloggaren ställer sig ofta kritiskt till detaljer i frågor och uppgifter, översättningsfel, bedömningskriterier och annat. Men på det stora hela ok. Vi är igång i år igen! 

Lycka till alla abiturienter!! Både i Brändö och på andra ställen i landet!