Traktormarsch! Bu för EU! Bu för byråkrati! Bu för uteblivna bidrsg! Nu är man arg. Hundratals traktorer i Helsingfors. Vad tycker bloggaren?

Nu är det ju så, att man borde vara försiktig med tyckanden i frågor man inte känner till! Bloggaren har aldrig jobbat inom jord- och skogsbrukssektorn. Är därför tvungen att spekulera en aning. I mitt eget jobb som gymnasielektor, känner jag mig ofta frustrerad över byråkrati och beslut uppifrån. Det känns som om beslutsfattate inte har ett hum om realiteten på fältet, som om byråkraterna skapar rutiner oberoende av varandra – rutiner som kör parallellt, tills hela konstruktionen liknar en stor lök med rutiner och regler i femtioelva lager, oklara instruktioner, formuleringar som ingen kan tolka osv. 

Jag kan alltså gott tänka mig att mången jordbrukare får gråa hår och blir förbannad. 

Det jag tidigare reagerat på, är att ilskan är lite felriktad. I stället för att fokusera den på politikerna, skäller man på medborgare söder om ring III. Jag minns en tidigare demonstration, där någon ilsken farmare levererade ett lass koskit på trottoaren utanför en affär på Esplanaden! Varför det? Kan en sådan handling få medborgarna att känna sympatier för våra primärproducenter? Jag har också upplevt petsonliga påhopp under diskussioner, baserade på min adress. Man ansåg att jag var jordbruksfientlig innan jag sagt någonting överlag! 

Ibland erkänner jag mig vara lite avogt inställd. Men det har egentligen inte mycket med det viktiga i dessa problem. Det har att göra med den ohrundade fientligheten. I princip kunde vi sydkustare (av vilka många är jordbrukare) mycket väl kunna förstå och understöda. Demonstrationer ska rikt as mot beslutsfattare och politiker. Och de är ju folkvalda bevars och kommer från alla landsändor! 

Politiker är ju förtjusta i tanken att utlokalisera diverse. I stil med Statistikcentralen som planerats flytta till Kuopio. Har ett litet förslag. Flytta riksdagen till Kuusamo! Då får kanske vi söder om ring tre lite lugn och ro.