Radion brummade på häromdagen. Det blev dags för Andrum, morgonens religiösa inslag. Man må tycka vad man vill om programmet, men vissa kugghjul i hjärnan brukar sätta igång och börjar snurra, när man hör på det som sägs.

Nu gick andakten ut på en berättelse om ögats blinda fläck, det där området på näthinnan där synnervens kontaktpunkter ligger tätt. Om man ser på omvärlden med ett öga, kan man därför ha svårt att uppfatta vad som sker inom ett litet område av synfältet. Det låg tydligen en predikan i detta!

Budskapet var tydligen att den som inte har en kristen tro, missar någonting i stil med det uteblivna synintrycket. Man beskyllde den som säger sig ha kunskap (en tydlig känga mot den vetenskapliga världsbilden antagligen) för att inte tro på det som den blinda fläcken döljer. Den som tror är däremot vidsynt och vis!?

Bloggaren vände och vred en aning på tanken. Man kan ju resonera precis tvärtom. En vetenskaplig världssyn innebär uttryckligen att vi är medvetna om att det finns saker vi inte ser. Saker vi kanske kan få fram om vi anstränger oss en aning. Vår kunskap är inte ett hermetiskt slutet paket, utan en öppen och dynamisk helhet. Det finns alltid vita områden på kartan! 

Det som skiljer bloggaren från radioandaktspredikaren är kanske att jag låter det okända vara okänt, tills någonting ger sig till känna. Jag tolkar inte det som blinda fläcken täcker med tvärsäkerhet och i värsta fall någon form av bokstavstolkning av uråldriga skrifter! Förnekar jag Gud? Nej. Det gör inte en agnostiker. Anser dock inte mig själv vara en expert på hans vilja. Ser inte heller dolda mönster i det som gömmer sig bakom vår kunskap.

Varför bry sig? Den frågan får jag nu och då. Låt all världens predikanter predika. De når ändå främst de redan troende. Bloggaren anser att man måste bry sig. En del av de fjolligheter i stil med vaccinationsmotstånd och negativ inställning mot andra medicinska vårdmetoder, snäv specialpedagogik, fördömmande åsikter om medmänniskor och annat trist, har onekligen en koppling till religion. Man anser att någon som döljer sig bakom blinda fläcken, dikterar vårt agerande. 

Andakten jag hörde, skulle aldrig övertyga mig om någonting. Tvärtom!