För några dagar sedan läste man i Hbl en reklam för KSF-media. Minns inte exakta formuleringen, men det gick ut på att skolorna borde placeras i en Faradys bur. Reklammakaren hade grävt fram en snofsig term. Vad är det för en bur?

Läsaren vet kanske, men vi tar det i alla fall. Bloggaren är ju fysiker. Det går också bra att läsa länken ovan. Buren skyddaren den inburade mot elektromagnetiska fältförändringar bland annat. I det här fallet mot informationsflöde! I digital form alltså. Varför i herrans namn? Jo, så att skolorna inte har tillgång till information på webben utan måste prenumerara på Hufvudstadsbladet i stället! I pappers- eller eform. 

Till att börja med! Om skolan är i buren, går det inte att läsa den elektroniska blaskan! Återstår cellulosaversionen! Jaha!

Bloggaren blev lite upprörd. Tycker inte att det här är rätt metod att marknadsföra en tidning. Framför allt ogillade jag den här ”skollustigheten”.  Studerande och lärare är inte djur som går att jämföra med laboratorieråttor i marknadsföringens laboratorier. De unga är framtidens medborgare, yrkesfolk, specialister och beslutsfattare. Respektera oss. Hörde några studerandekommentarer i den riktningen. Bland fysikstudenterna! De som vet vad buren är! De kände sig som ”djuren i buren”. Tror inte att det ökade deras motivation att grabba tag i Hbl i framtiden!

En annan iakttagelse! Mycket ute på webben är skräp. Men inte allt. Det gäller att lära sig välja sina källor. Det är mycket få nyheter av rang och betydelse som bloggaren läser i Hbl. Det mesta ha jag läst dygnet före ute på webben. Via källor jag dagligen kollar upp. Det här är KSF-medias verkliga utmaning. 

Studerande ska inte utestängas från flödet så att en tidning säljer! De ska lära sig läsa vettiga saker. Om tidningen ska sälja, bör den erbjuda sådant material i stället för att komma med reklamkampanjer av ovan nämnda slag! 

Tycker gymnasilektorn!