Tala om blandade känslor. Läste i draken Hbl en insändare om bristande allmänbildning i historia. Där berättade man att antalet obligatoriska kurser i nämnda läroämne ska minskas från 4 till 3 i de kommande gymnasieläroplanerna. Ramaskri! Otroligt! Hur korkade får beslutsfattarna bli? Våra unga förlorar kontakten med och perspektivet på det förflutna! Därmed ryker förståelsen för hur dagens samhälle fungerar och hur vi ska planera vår framtid! Så låter det på olika diskussionsfora. 

Bloggaren håller med om att kunskap och förståelse i alla former är viktiga. Däremot har jag ofta ställt mig kritiskt till påståendet att kunskap i ren historia automatiskt gör en till en bättre fungerande människa. Vi har i den västra hemisfären matats med undervisning i ämnet H i långa tider. Samtidigt har 1900-talet varit ett otroligt våldsamt och blodigt sekel. Det nya årtusendet visar också upp vissa trista trender. Kan vi påstå att t.ex. nazismen skulle visa ett tydligt samband med bristande kunskaper i historia?? Knappast! Dessutom frågar jag mig ibland om alla de obligatoriska kurserna verkligen leder någonstans? Har haft acceptabelt presterande elever som inte har kunnat placera in andra världskriget i rätt århundrade.

I Finland har vi ett skol- och undervisningsklimat som lutar ytterst kraftigt mot humaniora och samhällsvetenskap. Vill absolut inte ta avstånd från dessa kunskapsområden, men påstår i sten att det borde råda en viss balans. Mitt eget ämne, fysik, har en enda obligatorisk kurs. Det är inte mycket bättre med andra naturvetenskaper som biologi och kemi heller! Vad kan sådant leda till?

Läser man folkopinionen i diverse media, hittar man många olyckliga personer. Man oroar sig över klimatet, klassisk medicin, kärnkraft, vaccinationsprogram, dataspel, genteknologi, wifi-nät som grillar oss, ”radioaktiv strålning” från smartklockor osv. Det man stöter på vittnar ofta om en enorm brist gällande allt vad naturvetenskaplig bildning innebär. Men den bristen är inte mediasexig tydligen? Och det ogillar jag! Skarpt!

Påstår att något förenklat att kunskaper i historia kan få oss identifiera en del problem. Men se det räcker inte. Vi borde ju för f…n kunna åtgärda dem också! Om vi vill ha en sund framtid alltså! Och till det hör en bred allmänbildning. En skola där vi har balans mellan naturvetenskap och klassisk humanistisk bildning. Ett samhälle där många både vet vad en toriumreaktor är och kan citera en dikt. Där man inser att aromaterapi inte löser epidemiproblem, medan vaccinatiosnprogram kan göra det. Där man förstår att varje lantbrukare som korsar plantor med varandra redan sysslar med genmanipulation. Där man vet att vi lever i en omgivning av farliga kemikalier och radioaktiva ämnen, utan att ha förorsakat dessa. Där naturen i sig själv ses för vad den är, en jobbig miljö där vi hela tiden måste kämpa för vår existens – inte en ljusröd idealvärld i bästa Rousseau-anda.

Jag känner mig inte skadeglad över ett minskat antal kurser i ett annat läroämne än mitt eget! Fasen heller! Men jag skulle onekligen känna mig nöjd över en viss förskjutning av prioriteringarna!