Man hör ofta sägas att så är fallet! Kristendomen utgör ryggraden för moral och etik, heter det. Bloggaren har ofta kännt ett litet men naggande tvivel. Tycker att det finns både småaktiga och storsinta människor i alla läger. Har inte personligen lyckats se någon korrelation mellan religiositet och altruism där ute i världen. Medger förstås att dessa saker är svåra att mäta.

Nu ha man då undersökt saken tydligen. Tidskriften Current biology har genomfört en undersökning med ca 1200 barn. Största delen av dessa var muslimer, näststörsta gruppen kristna och ytterligare en betydande del icke religiösa, vad det nu kan betyda. Man säger sig ha påvisat att religion gör barnen mer själviska och fördömmande. 

Den som är intresserad och vill kolla hur undersökningen gjordes, bör läsa artikeln i länken ovan. Som fysiker har jag en tendens att bemöta undersökningsresultat i sociologi och andra ”mjuka” vetenskaper med en viss skepsis. Minns t.ex. att jag lyssnade på föredrag av en sociolog, där en massa snofsig statistik presenterades. Märkligt nog visade sig tal som 33,3 % och 66,7 % av hela samplet på tok för ofta. Ställde en försynt fråga om sampelstorleken. Det visade sig att den bestod av 3 hela individer. Jo jo. 

Men trots en viss försiktighet med tolkningar, anser jag undersökningsresultatet vara intressant! 

Bloggaren har ofta anat sig till att ideologier överlag kan bli skygglappar. Är man t.ex. troende socialist, är företagsledaren givetvis en blodsugare och skitstövel. Det vet man långt innan man lärt sig känna personen. Spelar inte så stor roll vilken ”ismen” är. Man kan vara kommunist, fascist, modernist, fundamentalist… . Man ser det man vill se. 

Känner ett exempel mycket bra. I släkten har det funnits ett antal absolutister. Tänkte ofta att det hela påminde om religion. Man var djupt övertygad om den egna förträffligheten. Alla andra var förtappade, eftersom de hemska saker, drack vin till söndagsbiffen. Det märkliga var att här fanns ett transferfenomen. Man hade rätt i så mycket annat än spritfrågan! Man visste att vita européer var de intelligentaste människorna, att den och den politiska riktningen var den enda rätta. Sådant kan det hända att många andra hade för sig, men i ovan nämnda fall kom kvasireligionen med i bilden. Man visste bättre eftersom man var en nykter människa! Basta! 

Nu ska bloggaren spekulera en aning. Är som sagt inte sociolog. Inte psykolog heller. Jobbar med människor dock. Läraren lär sig observera. Tror att religion riskerar bli en enorm skygglapp med häftiga transfereffekter. Dessutom är religionen – enligt den troende – inte en världslig sak, utan något så väldigt mycket större?! Om man sitter inne med den ultimata sanningen, vet man då inte bäst? I mycket annat än religiösa frågor? Hur man ska leva, med vem man får ha sex, om man ska ta sitt influensavaccin, om man får behandla den som inte tror rätt….

Minns ett specifikt exempel. Vid en julfest i en fd. församling för x år sedan, klämde en av de djuptroende till med ”O vad det är fint att få fira vår frälsares födelsedag. Vad månne andra firar? Hitlers födelsedag?”. 

Nu ska inte alla dras över en kam. Många troende jag känner är goda och förståndiga människor. Men jag motsätter mig att religion skulle få vara en licens för att få kalla sig god och moralisk. Och att behandla andra som om de inte var det! Dylikt har man nämligen upplevt. 

Det som egentligen förvånar bloggaren mest, är att barn som föds inom våra församlinger, helt automatiskt antas bli medlemmar resten av livet. Jag kan acceptera argumentet att religiösa föräldrar vill dela med sig av sin religion till sina barn och se dem som medlemmar. Men! När man blir myndig, borde medlemsskapet inte var en självklarhet. Ett aktivt val kunde då gälla. Ett formulär ned ett klart ja eller nej. Inte ett automatiskt kanske! 

Undersökningen väckte många tankar. Hoppas på flera motsvarande enkäter. Frågan kräver en omfattande statistik.