Så var det då testat. Ett digitalt prov av den typ som studentexamen tar i bruk på hösten 2016. Då skrivs ämnena geografi, tyska och filosofi med egen dator. Gradvis kommer andra ämnen med. År 2019 skrivs hela examen på detta sätt. Idag testades läget och färdigheterna med ett tre timmar långt prov i modersmål. Bilderna visar skalan för det hela. Ca 100 blivande abiturienter fick prova på framtidens praxis.

  
    
  

Varje elev ska kunna koppla ihop sin dator med skolans server via kablar. Man ska också kunna koppla datorn till elnätet. Ackumulatorer som håller för arbete 6 timmar i rad är en utopi. En Mac kan möjligen klara det, men en PC…..

Allting måste planeras i detalj. Inga säkringar borde få ryka. Ingen annan teknisk detalj heller. Knepigt!

Hur gick det? Visst fanns det problem. Det tog i praktiken en timme att starta provet. Vi hade nu en reservmöjlighet för de som inte klarade situationen. De fick skriva på papper. Den här gången.

Stora krav ställs på de unga. De ska konfigurera sina datorer så att de startas upp av en minnessticka med specialprogramvara, nedladdad från Studentexamensnämndens webbsidor. Programvaran ska uppdateras nu och då. Sedan ska den pluggas i i datorn och köras. 

Traditionellt är våra unga vana vid att saker och ting ”fixas”. Nu ges ingen pardon! När det klickar i de riktiga proven är det kört! De unga måste axla ett stort personligt ansvar. Vi lärare hjälper med förberedelserna, men sedan ska det fungera! Punkt!

Det var alltså spännande att se hur det gick idag. Ca 20 procent av de unga hade problem och behövde ordentligt med assistans. Låter illa, men man kan vända på det hela! Hela 80 procent klarade sig galant. Nästa gång vi övar i stor skala, fungerar det bättre! När det smäller på allvar ska vi vara väl förberedda. Mindre övningar plus en större på våren.

Bloggaren uttrycker sin beundran för den arbetsgrupp som drivit igenom det hela så här långt. Ivriga lärare. Samarbete med datastödet. Duktiga dataagenter – elever som hjälper sina kompisar med teknik. 

Trots ofrånkomliga problem, är bloggaren optimistisk.