Bloggaren läste igår en blogg. Skriven av Jyrki Kasvi, teknologie doktor och fd riksdagsman. En grön sådan. Brukar läsa JK:s skriverier nu och då. De väcker tankar. Inte minst med tanke på kombinationen grön och teknolog! Vad hittade jag denna gång?

JK påpekar i sin blogg, att Finland idag till stor del exporterar produkter som härstammar från teknologiindustrin. Därför förundrar han sig över nedskärningarna inom undervisningssektorn.  Speciellt efterlyses i bloggen en större fokusering på ämnet matematik. En förutsättning för att Finland ska återhämta sig från de ekonomiska problem vi har just nu, är enligt JK att satsa på matematik och ingenjörsutbildning.

Håller delvis med, men det finns kanske något att tillägga.

Visst ska vi satsa på matematik. Vi exporterar inte mera trä som råvara i samma utsträckning som förr. Lite förenklat kunde man säga att vi måste förädla produkterna innan vi säljer dem. Teknologi alltså. Vi borde ha förutsättningarna att klara skivan. Finland lär ha ett mycket högt innovationsindex. Vi har massor av idéer, patent osv, men vi säljer måttligt. Vad göra?

I en enkel fysikers hjärna rör sig ett par tankar.

Matematik är bra, men en matematiker som saknar insikter i det praktiska är enligt denna bloggare ungefär som en konstnär utan glöd. En sådan konstnär kan vara väldigt skicklig, men den där gnistan som skiljer konstnären från kopiatorn kanske saknas. Vad försöker bloggaren nu påstå? Jo, vi behöver tillämpade vetenskaper som fysik, kemi, biologi, geografi… I lika hög mån som själva matematiken!!

Vi behöver sociala färdigheter. Vi behöver förmågan att kommunicera och förstå andra. Det politiska klimatet i Finland just nu, talar sitt tydliga språk. De som för mest oljud, är populister med låg hårgräns. Nationalister och kulturförtryckare. Vem fasen skulle förhandla och köpa någon av en person som visar öppet misstroende mot varende partner som inte snackar finska? Ska vi låta dessa personer styra bilden av vårt land i övriga världen. Nej!

Vi behöver en bred allmänbildning, kunskap och förståelse. JK tar upp detta i sin blogg. Han nämner studier i humaniora vid ”tekniska” topphögskolomr i USA. Där har man insett vikten av det hela. Det borde vi också göra. Men samtidigt måste man ju konstatera att t.ex. gymnasieläroplanerna i vårt land är väldigt humaniora- och språkinriktade. Här finns mycket att göra. Alla ämnen är viktiga. Men jämlikheten och valfriheten kunde bli större!

Läkemedel mot recession och elände? Denna bloggare ser två möjliga bidragande sådana. Dels en större respekt för utbildning, med mindre nedskärningar. Dels en vettigare balans mellan de ämnen som lärs ut.

Säger en gammal fysiklektor!