Många lärare svarar ja på den frågan. Det har bloggaren också gjort nu och då. Speciellt då någon studerande saknar motivation och frågar sig vad den har i skolan att göra.

”Du är här för att jobba, precis som dina föräldrar är på sin arbetsplats för att jobba!”. Så går resonemanget. Men är det så?

En del vuxna har intressanta och givande jobb (och jag räknar lyckligen mig själv till den skaran). Andra behöver helt enkelt den lön de får och tycker sig stå ut med jobbet för den. Sådan är realiteten i de vuxnas värld.

Ungdomarna då? Vi vuxna har en lite ambivalent inställning i frågan. ”Låt barnen leka medan de är barn!”, kan vi säga. Och annat i samma stil. Men så kommer vi till skolan. Hur fungerar den? Hur borde den fungera? I sämsta fall blir den en uppsamlingsplats för ungdom, så att de inte driver omkring på gator och torg. I bästa fall blir den ett intellektuellt äventyr. Att gå i skola kan vara som att läsa en god bok, se en intressant och spännande fil, höra gripande musik…

Var ligger hemligheten bakom en god skola. Bloggaren tror inte att det finns en specifik sådan. Det finns en rad hemligheter. Engagerade lärare kan vara en viktig ingrediens, men det finns mera. Vi lärare har de yttre ramarna att hålla oss till. Ämnesfördelningar, studentexamina och annat.

Bloggaren har inte nyckeln till saligheten, men en observation tillåter jag mig. Möjligheten att välja stimulerar. De unga som väljer fysik av egen vilja har den där glimten i ögat. De som tvingas av t.ex. en krävande släkt, visar sällan samma ivrighet. Skolan då? Frivilligheten varierar ämnesvis. Finlands skolsystem bygger till stor del på humaniora och statskunskap. Naturvetenskap anses inte vara någonting stort. Till och med religion värderas flera gånger tyngre, om man ser till antalet obligatoriska kurser. Det är just den kvoten man kunde tumma på en aning. Låta flera glimtar tändas.

Ny teknik ger möjligheter. Det räcker inte med att skaffa grunkor till skolan. Tekniken ska användas. Inom fysikundervisningen i Brändö har vi gått in för BOYD (Bring Your Own device). Ett uttjatat begrepp känns det kanske som, men det fungerar rätt så bra. De allra flesta nybörjare klarar sig galant och anammar nya datakunskaper varje dag.

Det finns nu möjligheter att inom fysiken göra mätningar som ger massvis av data. Sedan kan man analysera dessa data! Inte bara pyssla med engångsmätningar, vilket ibland tidigare var fallet! Man kan ladda ner en video från webben och analysera den. Man kan samarbeta med dokument och arbetsrapportet hemifrån osv. Alla tänder inte, men en del gör det. Påstår inte att allt gammalt, beprövat ska slopas, men att vi ska söka nya utvägar. Och ”leka lite”. Som barnen.

Tror inte att modellen med ”skola som arbete” kommer att användas av mig mera. Tror mera på möjligheten att uppfatta skolan som ett äventyr. Ett inlärnings- sådant. Vi jobbar ändå med unga människor. Låt dem vara unga.