Minns hur man i barndomen blev utsatt för all världens fördomar om allt främmande. Det kändes som om släktingar och bekanta bara såg de närmaste kvarteren eller åkerlapparna när de byggde ut sin världsbild. Bloggaren föddes på femtiotalet och baserade många egna tankar och värderingar via sextiotalets ungdomskultur. Där fanns både goda och dåliga saker att inhämta. På minussidan hade vi en enfaldigt naiv inställning till droger t.ex. Somliga fastnade i det träsket. En ljusare sak var den tendens till mänsklighet man kunde ana sig till. Människan var människa också om hen inte var vit amerikan eller europé. Där var hippiegenerationens friska fläkt.

Fördomar sitter ändå i hårt. När man läser nyheter, kan man lätt få näring för dem. Stötte på en extra obehaglig sådan från det Kina. I publikationen Businessinsider kan man läsa att nyrika kineser i sina lyxbilar ibland avsiktligen dödar eventuella fotgängare. Om man råkar skada någon, kan man nämligen bli dömd till ersättningar resten av sitt liv. Om man däremot dödar någon i trafiken, kan domen bli en mindre engångsersättning eller lindrigare fängelsedom. Därför händer det att den snikne backar och kör över sitt offfer flera gånger, för att slippa större utgifter. 

Usch en sådan ondska. Typiskt för utlandet! Sådana är inte vi här hemma! 

Eller är vi det! Man behöver inte äga en BMW för att få livet av en människa. Det kan räcka med att inte acceptera honom/henne som granne för att det rör sig om en utlänning. Till och med om alternativet innebär en säker död för personen i fråga. Det här låter lite krystat kan man påstå, men tänk efter! Om någon drunknar, borde väl vår första tanke vara att försöka rädda honom. Brist på handling får samma konsekvens som ett aktivt dödande. I vårt land lär vi ha ca 700 000 medborgare, som har människofientlighet på sin agenda. Kinesen i sin lyxbil vill inte dela med sig av sin egendom och välfärd. Det vill inte flyktingmotståndaren heller. Är skillnaden egentligen stor?? 

Nu läser man i nyheterna att folk skriver ut sig ur kyrkan igen, nu eftersom ärkebiskop Kari Mäkinen har trätt fram och sagt att vi måste accepera främlingar också om de är t.ex. muslimer. Den som läst bloggarens krior tidigare, vet att han själv ofta sitter löst i organisationen. Retar ofta upp mig på de budskap och inställningar man upplever inom kyrkan. Har ofta reagerat på att kyrkans anställda och församlingsmedlemmar inte accepterar och utesluter. Det må sen gälla regnbågsfolk eller kvinnopräster. Men nu är det tvärtom. ”Här är ingen jude eller grek” står det någonstans i texten. Ärkebiskopens ställningstagande verkar helt naturligt. Varför då skriva ut sig för den sakens skull? Det borde förvåna såväl den kristne som agnostikern!? 

Vilket är nästa steg? Man kan kanske använda sitt överflöd till att inhandla en BMW….