Nu börjar artiklar flöda in. Här är ett exempel. I artikeln vet man berätta att unga studenter som skolats med laptops, klarar sig klart bättre än tidigare åtgångar. Åtminstone i Australien. Speciellt i naturvetenskap och matematik. Och – vilket nästan skrämmer en aning – specifikt i fysik!

Bloggaren är som lektor i nämnda ämne intresserad! Vilket är mönstret? Vilket är orsakssammanhanget?

Har vi motsvarande erfarenheter här hemma? Det är för tidigt att säga. Årets nybörjare i gymnasierna i Finland, studerar nu första gången med ett krav på att de verkligen ska ha tillgång till teknik. Många släpar mig sig sin laptop till skolan. Bloggaren, som trots allt börjar komma upp i åren en aning, har vissa konservativa drag. Har inte lyckats gå in för lektioner med bara skärmskådande. I stället kör jag ofta traditionell undervisning, med exempel på hur teknik kan utnyttjas, under lektionstid. Sedan får var och en briljera därhemma. Ska antagligen prova på ”datorlektioner” också, men inte riktigt ännu.

Fysikstudenterna i Australien kunde rapportera att man jobbade med traditionella metoder som surfande på nätet och textbearbetning, men dessutom med simulationer och mångsidigt bruk av kalkylark. I bloggarens laboratorium har vi sysslat med detta i viss mån, men årets grupper har blivit tvungna att förkovra sig mer än tidigare. Fungerar det? Tydligen! Måga studenter imponerar med sina talanger. Nästa steg är att analysera och mäta vad som sker på videoinspelningar. Roligt!

Bloggaren lovade i ett tidigare inlägg berätta lite om alla nymodigheter. Efter ett par ordentliga arbetsveckor, ser man inte hela mönstret, men på väg är vi.