Läste häromdagen i bussen om en undersökning som visar att föräldrars attityder påverkar en ung människas skolframgångar. Undersökningen gällde ämnet matematik. Om en ung människa hemma får sig itutat att matematik är svårt, onyttigt och till allmänt besvär, försvåras inlärningen i ämnet. Det hade man alltså kommit fram till. Är det inte självklart? Antagligen, men det som forskarna påstod, var att matematiska färdigheter i större mån än man trott, styrdes av sociala faktorer. Genetiken fanns med, men inte i avgörande grad tydligen

Hittar förstås inte artikeln nu (man borde alltid på direkten notera webbadressen), men det spelar inte så stor roll. Jag vet att det är precis så, baserat på åratal av praktisk erfarenhet.

Kommer själv ifrån ett hem, där jag inte fick nämnvärd läxhjälp i matematik eller annat. Det som behandlades i skolan låg utanför de egna föräldrarnas kunskapsområde. De jobbade med mera jordnära saker. Men hellre så. Jag blev åtminstone inte ”motverkad”, utan fick jobba på i egen takt!

Tillbaka till attityderna. Otaliga gånger har unga berättat för mig att ”morsan aldrig efter skolan har löst en ekvation” eller att farsan ”anser att matematik borde plockas bort från skolvärlden”. Sedan blir det undertecknads uppgift att övertyga den unga om motsatsen!

Jag kan förstå mekanismen. Barnet kommer hem från skolan, sliter sig i håret och sörjer över ur svårt allting känns. Som förälder vill man trösta! Men då råkar man behöva en lindansares balanssinne. Dessutom spökar antagligen gamla negativa erfarenheter. Trösta och stöda ska man som förälder, men absolut inte så att skolframgången motverkas! Eller hur! Vad är väl bättre än att se barnet lyckas lite bättre i livet än man själv?

I förlängningen gäller resonemanget också andra ämnen än matematik.

Det talas mycket om föräldrar som ställer för höga krav på sina barn. Men det finns tydligen en motsats också. Balansgång alltså. Lagom är bäst!

Vill inte agera besserwisser. Sådana finns det tillräckligt av ändå. Men om någon nuvarande eller blivande förälder råkar läsa detta – tänk på saken! Vi i skolan gör vad vi kan. Och vi behöver stöd av hemmen!