En av de främsta uppgifterna vi lärare har tagit på oss, är att skapa ordning och reda i en grupp unga människor. Vi kan sitta där med 30 unga, ivriga människor. Vi försöker ge var och en möjligheten att komma fram med sina tolkningar och åsikter, utan att avbrytas eller öppet ringaktas. I allmänhet går det bra. Så kommer ”de vuxna” in i bilden och raserar hela saken. Åtminstone ofta.

Sällan är det här så uppenbart som vid dagens politiska debatter. De är viktiga, men de förs på ett rent otroligt sätt. Man avbryter varandra, låter ilskna känslor ta över, man är aggressiv och ironisk. I riksdagen käbblar man på i samma anda. Allt annat än en god förebild för våra unga alltså. Hittills har man åtminstone inte drabbat ihop fysiskt. Det kunde kanske ha ett visst underhållningsvärde för en del av oss – dem som har en läggning för diverse kampsporter och extremidrott. Men det skulle å andra sidan vara trist att se en liten, vettig politiker sopas i väggen av någon stor grobian med grottmannaåsikter.

Läste en artikel om att vi med åren förlorar förmågan att höra ett informationsflöde om det finns ordentligt med bakgrundsljud. Ser detta i mig själv. Min hörsel är inte dålig, men jag kan inte höra vad som sägs i rummet bredvid om vattenkranen rinner eller någon artist sjunger en klagovisa i radion. Politikernas debatterande förvandlas för mig till vitt bakgrundsbrus. Oljud utan betydelse eller mening. Det är väldigt irriterande, speciellt eftersom det som sägs verkligen skulle intressera mig.

Bloggaren föreslår följande, speciellt vid radio- och TV-debatter. Damma av de där burarna som används i vissa frågesporter. Sätt politikerna i de ljudisolerade burarna och tvinga dem att argumentera via mikrofon. Ge dem en viss på förhand överenskommen tid att säga sitt. Burarna måste vara så robust konstruerade att de motdebattörer som hoppar jämfota och bultar mot burväggen, verkligen inte kan bryta sig ut. Behövs det tilläggstid, kan debattören anhålla om sådan via en knapp. Då minskar kommande talturer i tid. Moderatorn kan sedan helt kallt stänga av flödet. Varje individ ska få lägga fram sin tanke, oberoende om den känns vettig för somliga av oss eller inte. Sedan kan de andra debattörerna i tur och ordning komma med sitt. Man kunde till och med ge långsamma talare lite mera tid än den som uttrycker sig rappt och koncentrat (detta förstås inom rimliga gränser). Vi lyssnare behöver inte gilla allt det vi hör, men vi förtjänar att få det sagda klart för oss.

Kanske skulle det behövas lärare som diskussionsledare! Skulle kunna tänka mig att ställa upp. Men risken är förstås att jag trycker på mute för snabbt, då någon mental troglocyt vill sterilisera alla dem som inte kommer från den egna hembyn. Kanske är diskussionsledarens uppgift inte så lätt heller!