Vad är sanning för något? Ibland är svaret uppenbart. ”Sitter bloggaren i bussen när detta skrivs?”, kan besvaras med antingen ja eller nej (och ja är en sanning). I mera komplexa situationer, blir sanningen kanske lite diffus i kanterna. ”Var de flesta människor alkoholister i 1800-talets bondesamhälle?”. Det går inte att svara med ja eller nej. Man måste bena vidare. Statstik, definition av alkoholist osv.

Varför nu dessa tankar? Bloggaren minns en del av undervisningen i historia när det begav sig. En av magistrarna sade t.ex. att människor förr i tiden aldrig rörde sig långt i världen, geografiskt sett. Man föddes och dog i samma trakt. Minns att jag då undrade. Hur kan man veta det. Ställde frågan. Inte lyckat. Korkad elev. Det är ju självklart. Det fanns varken bilar eller tåg. Påståendet måste vara sant.

Möjligen, men det fanns ju handel t.ex. Har senare fått veta att bärnsten exporterades från Skandinavien till medelhavsregionen under bronsåldern, medan själva bronset delvis färdades i motsatt riktning. Ville man under medeltiden utbildas till präst, var man tvungen att resa långt bort för att hitta sig ett lämpligt universitet. Sverige kanske, eller Tyskland. En del människor reste uppenbart långa sträckor. Tog en gång upp detta med en historiker. Äsch, sådant kan man bara spekulera om, blev reaktionen. Kom inte inklampandes på mitt område. 

Läste Flipboard och hittade följande. Med hjälp av Strontiumisotoper kan man kolla upp var en ung flicka som levde för 3000 år sedan  höll till i världen. Tänderna visar var hon levde som barn och längre hårstrån kan visa var hon tillbringat sina sista levnadsår. Fascinerande. Flickan va tydligen född i Schwarzwaldregionen. 16-18 år senare dog hon i Danmark. Hon var tydligen en av de priviligietade i samhället. Hon fick en påkostad begravning. Reste gjorde hon så vi så.

För ca 30 år sedan läste jag en motsvarande artikel i cellulosaform. Bärnstenssmycken i Mellanöstern kunde då med isotopanalys kopplas ihop med fyndorter i Baltikum. Värdelöst sade en historiker åt mig. Bara skriftliga källor är värda någonting för forskningen!

Det här är nu bara axplock i det jag är på jakt efter. Orsaken till att bloggaren ställer historia på kant mot den egna vetenskapen fysik, är att vi människor – åtminstone på ”verkstadsgolvet” – ser ut att ha rätt så olika definitioner på begreppet sanning. Dessutom! Vi ser ut att ha svårt att frångå det vi lärt oss som unga. 

Ska avsluta detta kanske något kaotiska inlägg med ett Einsteincitat (åtminstone ett påstått sådant). ”Sunt förnuft är summan av de fördomar vi lärt oss vid 18 års ålder.”