Nu börjas det. En era av politik som vi ”vanliga människor” får lov att följa med. Finlands nya regering består av tre partier, Centerpartiet, Samlingspartiet och Sannfinländarna. Det ska bli intressant att se hur man klarar skivan. Ska inte här komma med några gissningar. Men har för avsikt att följa med!

Man ser trender därute. Satt igår på ett gårdsmöte. Det gick rätt så livligt till. En av kommentarerna byggde på resonemanget at vi i bolaget har ganska många boende med ”utländsk bakgrund”. (Gäller även bloggaren. Har vandrat omkring med norskt pass en längre tid). Man hävdade att ”de inte ska ha rätt till bilplats och andra förmåner”! Nu måste vi minnas att över 80 % av finländarna INTE har givit dylika åsikter sitt direkta politiska stöd. Märkte man det vid mötet. Ja! I form av suckar och stilla kommentarer i stil med att ”Mor och far skulle vänd sig i graven om de visste hur lite vi lärt oss”! Detta yttrad av en äldre medborgare.

Bloggaren litar på en stark politisk opposition de närmaste åren. Vi ska nog klara det här, men vi måste vara aktsamma!