i de pågående diskussionerna lärare emellan, stöter man ofta på påståendet att dagens studerande är dåliga på konsten att memorera fakta. Bloggaren har funderat mycket på detta. Visst är det viktigt att memorera. Utan det har vi inte möjligheter att strukturera vår kunskap. Men det finns mera!

Blev inspirerad av en artikel i Huffingtonpost. Enligt den är det viktigare att lära ut tänkande än rent memorerande! Hur kan man motivera ett sådant påstående? Är det ett allmängiltigt?

En motivering är att data idag är tillgängligt som aldrig tidigare. Det är lättare att ta reda på. Memorerandets betydelse har alltså minskat, samtidigt som det är viktigt att vi lärare lär ut en modern läsförmåga. Den inbegriper konsterna att vara kritisk mot det man läser, kunna strukturera det man godkänner, kunna dra slutsatser och göra analyser och förutsägelser av olika slag. Vi får inte heller glömma den snabba utvecklingen. Det vi memorerar idag, måste vi kanske studera ur andra perspektiv i morgon. 

Almängiltigheten? Törs påstå att olika vetenskaper fungerar lite olika här. Har kanske fel, men vi kör på. Inom naturvetenskaperna kan dagens kunskap och teorier vara föråldrade på någon vecka. Inom t.ex astrofysiken och kosmologin kan paradigmen skifta snabbt. Det mesta inom skolfysiken är förstås lika från år till år, men det kan innebära en risk. Den icke-uppmärksamma studenten kan komma att tro att fysiken är färdigt utarbetad och statisk. Inte bra! Hur är det med andra läroämnen. Vill inte på allvar ge mig in på humaniora eller lingvistik. Det kan jag inte. Kanske är memorerandet viktigare där?? Matematik då? Inom skolvärlden plockar man inte in mycket nytt från det ena året till det andra. Under min tid som lärare har trenden varit den motsatta. Mycket har plockats bort i stället. Differentialekvationer och komplexa tal t.ex. Hur är det med memorerandet i matematik. Visst är det viktigt, men vissa risker finns. En studerande som bara kommer ihåg modelluppgifter och metoder, når aldrig lika långt som den som verkligen förstår det man sysslar med! 

Konsten att tänka är viktig. Ibland kanske på bekostnad av det rena memorerandet. Tycker en gammal fysiker.