Vi har alla våra fördomar. Också bloggaren förstås. Är det ett problem? Kanske inte så länge vi sitter där och muttrar för oss själva, men när vi låter våra dåligt kartlagda uppfattningar drabba andra, är det värre. Det må sen gälla vem vi röstar på, vilka beslut vi gör inom familjen eller på jobbet, hur vi kommunicerar med andra…

Nu ska bloggaren begränsa temat en aning. Retar ofta upp mig på lärare som utan att överlag ha tagit reda på någonting, kritiserar det kolleger gör. Ni tänker bloggaren främst på teknik i undervisningen. 

En kritikeråsikt är att gammaldags högläsning, berättande, föreläsande osv. kan vara nog så bra undervisningsmetoder! Säkert är det sant, så länge man minns att variera undervisningsprocessen. Det paradoxala är att tekniken absolut inte utesluter dessa inlärningsformer! Kolla bara. Vi tar som exempel Khan academy och Ted talks. Dessa två forum känner säkert många till, men bloggaren nämner dem i alla fall. Det finns annat. Föreläsningar vid toppuniversitet kan följas med direkt eller lagrade på webben. Utnyttjar bloggaren dessa alternativ? Sällan under lektion (skulle nog fresta ibland – tänk att lyfta lön då någon annan sköter föreläsandet), men nog via länkar nu och då. Hemarbete är en viktig del av fysikstudenternas vardag. 

Har sett att toppstudenter spontant söker sig till dylika webbsidor. Efter en lektion hittar man ibland dem som går igenom saken en gång till, denna gång levererat av någon storfräsare därute i världen. Hård konkurrens så att säga! 

Saker och ting behöver inte bli så annorlunda bara för att framställningssättet förnyas. Intressanta tider!