I nyhetsmedia har man nu flera dagar fått ta del av nyheten om Helsingfors-gymnasiernas sjunkande popularitet. Vi har en liten årskull på gång just nu. Det minskar antalet sökande. Dessutom ser det ut som om randkommunernas unga skulle söka sig till egna gymnasier i högre grad. En del gymnasier i huvudstaden får kanske starta sin termin med halvfyllda undervisningsgrupper. Vi ska ta en snabb granskning, baserat på statistiken i Hbl:

Skärmavbild 2015-04-11 kl. 12.07.05

Bloggaren är inte riktigt av den åsikten att nyheten håller!!! I listan ovan har antalet sökande jämförts med antalet studieplatser. Om förhållandet är större än 1, finns det alltså flera sökande än platser. Av huvudstadens 3 stora svenskspråkiga gymnasier, klarar sig 2 galant över den gränsen, Brändö gymnasium (bloggarens arbetsplats) och Tölö gymnasium. Ser inte huvudstaden som förlorare!! Tvärtom.

Ett annat påstående som ibland dyker upp, är att ungdomarna i högre grad än tidigare söker sig till yrkesutbildningen. Har inte tillgång till all den statistik som krävs för att ta ställning till det, men listan ovan verkar inte stöda saken?

Hur som helst. Heja Brändö!