Bloggaren knåpar ihop två bloggar, en ”teknisk” och så den här, där tankarna får flöda fritt. Nu ska ett halvtekniskt inlägg presenteras i denna allmänna egotripparblogg. Varför det? Jo, bloggaren blev av kollegan Markku Parkkonen uppmärksammad på ett par lustiga funktioner, vars grafer visas på bilden.

IMG_0065

image

 

Dessutom visar det sig att den yta(area) graferna begränsar, har storleken pi. Elegant och intressant.

Vad har det här med konsten att korsa gränser att skaffa? Mycket! Inlägget placeras i ”fel blogg” och går alltså över en gräns. Inlägget visar att matematik/fysik kan ha en underhållande sida (nästan alla elever som sett kurvan, log glatt åt den). Vår temaperiod i Brändö gymnasium till ära fifflar bloggaren alltså ihop denna text. Det finns flera reaktioner på bilderna. En av skolans biologer smålog en aning och frågade om bloggaren inser att ett hjärta i verkligheten inte alls ser ut så där. Visst gör jag det, men roligt är det i alla fall. Borde kanske ha publicerats på Valentindagen?? Men bilderna väcker reaktioner! Olika sådana.

Läste häromdagen en text av en amerikansk ”skolfilosof” som var av åsikten att ämnet matematik helt borde slopas i undervisningen. Varför det? Hen menade att den som behöver matematiska färdigheter, lär sig dessa i alla fall, inom ramen för annan verksamhet. Resten blir per automatik mateamatikhatare. Bloggaren delar som fysiker inte åsikten. Vi behöver en andlig verktygslåda med rikligt innehåll. Ingen kan på skolbänken utesluta att derivator, spridningsmått, vektorer eller annat snofsigt en vacker dag behövs! Men vi ska inte slakta en tanke så där bara. Ofta är det vist att analysera ytterligheterna – i detta fall traditionell teoretisk matematikundervisning kontra nollundervisning, för att sedan välja en optimal medelväg. Bloggaren tror att den vägen heter tillämpning av det inlärda. Vi måste göra någonting med matematiken och övriga ämnen. Där spelar de nu aktuella tankarna om ämnesintegration och temahelheter en stor roll.

När någonting nytt planeras, finns det inte några absoluta sanningar. Ingen har enbart rätt eller fel. Förändringar sker och det kan inte skada att försöka utnyttja tidens melodier. Har det med bilden att göra? Javisst! Försök ta de två funktionerna på bilden och åstadkomma en graf utan hjälpmedel. Går kanske , men uppgiften är inte banal! Försök beräkna arean genom att integrera. Inte heller någonting för den som glömt skolmatematiken! Men med lite moderna hjälpmedel kan man ha nog så roligt med intressanta experiment!

Det ni!